Исторически речник
с саваI+ саваII+ саваотъ+ сават+ савахтан савековъ+ савна+ савновъ+ савнъ+ савор҄ь+ савра савратьскъ+ савъловъ садт+ садокъ+ садѹк҄е+ садѹк҄ескъ+ садъ+ саждат+ сак҄елар+ сак҄ердонъ+ сакокъ салан҄ь+ салатл҄евъ+ салатл҄ь+ салмъ+ салмоновъ+ салмонъ+ сало+ салом+ салѹст+ салъмана+ самарескъ+ самарꙗ+ самарѣннъ+ самарѣнꙑн҄+ самарѣньскъ+ самарьскъ+ самовдьнѣ самовдьць+ самовластьнъ+ самовластьць+ самодрьжавьнъ+ самодрьжтел҄ь+ самодрьжьць+ самодѣльнкъ+ самоꙁвольнъ+ самолевъ+ самолъ самона+ самопрходт+ самораст+ самотворьнъ+ самохоть+ самохотьнѣ сампсонъ+ самѹлъ+ самъ самъ+ сандал+ сановтъ+ санъ+ сапогъ+ сапфра+ сарефта+ сарра+ саторнкъ саторннъ+ сатъ+ саѹловъ+ саѹлъ+ сваръ+ сварьнкъ+ сватьба+ свекрꙑ+ сверѣповат+ сверѣпъ+ сверѣпьство+ свн+ свнъ+ сврат+ сврѣль+ сврьць+ свстань+ свтат+ свтат сѧ+ свобаждат+ свободаI+ свободаII+ свободтел҄ь+ свободт+ свободт сѧ+ свободь свободьнъ+ свобождень+ своботѫ сво своствьнѣ свовол҄ьствьнъ+ своплеменьнкъ+ сврабьнъ+ свѣн҄е свѣтло+ свѣтло свѣтльнкъ+ свѣттел҄ь+ свѣтт+ свѣтт# свѣтовьнъ+ свѣтоносьць+ свѣтъI+ свѣтъII+ свѣтьло свѣтьлообраꙁьнъ+ свѣтьлость+ свѣтьлота+ свѣтьлѣ свѣтьлъ+ свѣтьльство+ свѣща+ свѣщло+ свѣщца+ свѣщьнкъ+ свьтѣнь+ свьтѣт [сѧ]+ свѧтлще+ свѧтло+ свѧттел҄ь+ свѧттел҄ьскъ+ свѧтт+ свѧтт сѧ+ свѧто свѧтость+ свѧтъ+ свѧтꙑн҄+ свѧтꙑн҄ьнъ+ свѧтьба+ свѧтьць+ свѧщат+ свѧщат сѧ+ свѧщенкъ+ свѧщеномѫенкъ+ свѧщенъ свѧщень+ се себе севастскъ+ севастꙗ+ севгіріꙗн севранъ+ севꙑровъ+ седмерцеѭ седмцеѭ седморо седмъ седмь+ седмьдесѧтьнꙑ седмькратцеѭ седьмица+ сец секратъ секѹндо+ секꙑра+ селевькъ+ сел селвестръ+ селкъ селт+ селще+ село+ селомьскъ+ селѣ селѣхъ сельнъ+ семеновъ+ семел+ семеоновъ семеоновъ семеонъ септѧбр҄ь+ серафмъI+ серафмъII+ серг҄+ сероховъ серѹкомнъ+ серѹховъ+ сестра+ сесь сетьнѣ сетьнъ+ сеуранъ с с сдонъ+ сдоньскъ+ ск҄ера ск҄лꙗ+ ск҄ма+ ск҄отъ+ слаI+ слаII+ слаамль слвꙗ+ сло+ слѹамл҄ь+ слѹамъ+ слѹамьскъ+ сльно сльнъ+ сльнъ слуамль смветсъ+ смвотсъ смовъ+ смоновъ+ смонъ+ смон҄ь+ сна+ снанъ+ снаскъ+ снескъ сога соновъ+ сонъI+ сонъII+ сон҄ь+ соньскъ+ сраѳъ срꙗ срота+ сротъ+ сротьство+ срѹта срѣь сръ+ ссара+ сскъ+ ссн+ сснъ стовъ+ сфовъ сце сцевъ сць сꙗнь+ сꙗт [сѧ]+ скакат+ сканъдалсат+ сканъдалъ+ скаротъскъ сквара+ сквожьнꙗ+ сквоꙁѣ скврънъна скврьна+ скврьнавъ+ скврьн҄ень+ скврьнт+ скврьнъ+ скврьньнкъ+ скврьньнолюбь+ скврьньноꙗдень+ скврьньнъ+ ск҄ма+ ск҄н+ ск҄нопгꙗ+ скпьтръ+ склабт сѧ+ сковрада+ скоꙁѣ скопа скопт сѧ+ скопьць+ скоро скорость+ скорота+ скоръ+ скоръп+ скоръф скот+ скотъ+ скотьнъ+ скот+ скрада+ скрада+ скржаль+ скрнца+ скрнꙗ+ скръбехъ скръбт+ скръбѣнь скръбѣт+ скръбь+ скръбьнъ+ скрꙑдашѩ скрьбь скрьгътат+ скрьжьтань+ скрьжьтат+ скрьжьтъ+ скѹмьнъ+ скълѧꙃь+ скѫдльнъ скѫдо скѫдость+ скѫдѣт скѫдьлъ+ скѫдьльнковъ+ скѫдьльнкъ+ скѫдьльнць скѫдьльнь+ скѫдьльнъ+ скѫпость+ скумьнъ ск҄утополь+ ск҄утопольскъ+ ск҄утъ+ слабо слабость+ слабъ+ слава+ славт+ славт сѧ+ славл҄ень+ славомръ+ славословествт+ славословествь+ славословт+ славословь+ славънꙑнъ славьно славьнѣ славьнъ+ сладт+ сладость+ сладъко сладъкъ+ сладьцѣ сланаI+ сланаII+ сланѹтъкъ+ сланъ+ сластотрьпь+ сластьI+ сластьII сластьнъ+ слатна+ слна+ словесьнъ+ слово+ словолюбьць+ словопсател҄ь+ словопрѣпрат сѧ+ словославт+ словословесь+ словословь+ словѣньскъ+ словѣньскꙑ слоновьнъ+ слѹга+ слѹговат+ слѹжень+ слѹжтел҄ь+ слѹжтел҄ьнца+ слѹжт+ слѹжьба+ слѹжьбьнъ+ слѹꙁъ+ слѹт+ слѹть+ слѹхъ+ слѹшат+ слѣдт+ слѣдовань+ слѣдъ+ слѣпота+ слѣпъ+ слѣпьць+ слъньце+ слънььнъ+ слъшат слꙑшань+ слꙑшател҄ь+ слꙑшат+ сльꙁа+ сльꙁт+ сльꙁотоьнкъ+ сльꙁъкъ+ сльꙁьнъ+ смкат сѧ смꙗт сѧ+ смокв смокъвнъ+ смокъвьнца+ смокъвьньнъ+ смокъвьньскъ+ смокъвьнъ+ смокъвьнь+ смокъвьнꙗ+ смокꙑ+ смрадъ+ смрадьнъ+ смрьдѣт+ смрьдъ+ смѣат сѧ смѣхъ+ смꙑкат сѧ+ смьꙗт сѧ+ снопъ+ снѣгъ+ снѣтвъ+ собт сѧ+ собота соботънъ собоѭ совал҄ь+ соват+ содт содома+ содом+ содомлꙗне+ содомьскъ+ соꙁонъ+ сока+ сократъ+ сокъ+ солло+ солщьскъ+ соломонъ+ соломон҄ь+ соломѹнъ+ солѹнъ+ солѹньскъ+ солѹнꙗне+ солѹнꙗнꙑн҄+ соль+ сольнъ+ сомантѣнꙑн҄+ сопьць+ сотона+ сотоннъ+ сотонньскъ+ сꙿпалъмьскꙑхъ спатаръ+ сꙿпат спекѹлаторъ+ спра+ спрдонъ+ сподъ+ сполнъ+ спѣт+ спѣт сѧ+ спѣхъ+ спѣшень+ спѣшт+ спѣшьно спѣшьнѣ спꙑт спѫдъ+ сраготоѭ срак҄ньскъ срамт+ срамт сѧ+ срамлꙗт сѧ+ срамота+ срамъ+ срамьнѣ срамьнъ+ срацн+ срацньскъ+ сраца+ срѣда+ срѣдѹдворь+ срѣдѣ срѣдьн҄ь срѣмъ+ срѣмьскъ+ срьбань+ срьдоболꙗ+ срьдьце+ срьдьцевѣдьць+ срьдььнъ+ срьпъ+ ссар ставло+ ставт+ ставт сѧ+ ставл҄ень+ ставлꙗт+ ставлꙗт сѧ+ стад+ стадо+ стактъ+ стамна+ станъ+ стань+ старца+ старость+ старѣшна+ старѣшньскъ+ старѣшньство+ старѣшньствоват+ старъ+ старьць+ старьь+ стасѣ стат+ стат статръ+ стаꙗт+ стегно+ стежеръ+ стелꙗ+ стенань+ стенат+ степень+ степеньнъ+ стефанъ+ стхера+ стхъ+ стлъпотвор҄ень+ стлъпѹстѣна+ стлъпъ+ стлъпьнкъ+ столъ+ стопꙑ+ стопьтвъ стоꙗнь+ стоꙗт+ страдань+ страдат+ страдьба+ стража+ стра[жще] стражь+ стражьба+ стражьда+ страмъ страна+ странъ+ страньнкъ+ страньно страньнолюбь+ страньнопрмьць+ страньнъ+ страньскъ+ страстоносьць+ страстотрьпьць+ страстотрьпь страсть+ страсть страстьнкъ+ страстьньскъ+ страстьнъ+ стратгъ+ страховань+ страхонтьскъ страхотьскъ страхъ+ страшвъ+ страшт+ страшт сѧ+ страшьно страшьно страшьнъ+ стрщ+ стро+ стронѣ стронъ+ стротел҄ь+ стротел҄ьство+ строт+ строт# стропъ+ стропътвъ стронь+ стрѹга+ стрѹмца+ стрѹна+ стрѹпвъ+ стрѹпъ+ стрѹпъ+ стрѹꙗ+ стрѣкало+ стрѣкат+ стрѣла+ стрѣлꙗт+ стрѣнѣ стрѣха+ стрѣщ+ стръгат+ стръпътвъ+ стръпътьнъ+ стрькъ+ стрьмл҄ень+ стрьмоглавь стрьмь стѹденца+ стѹденъ+ стѹдень+ стѹденьць+ стѹдовьнъ+ стѹдодѣꙗнь+ стѹдъ+ стѹдьнъ+ стѹждь стѹхꙗ стѣла стѣна+ стѣн҄ь+ сꙿтъ стъкат+ стꙑдость+ стꙑдѣнь+ стꙑдѣт сѧ+ стꙑдъкъ+ стьбль+ стьгда+ стьгна+ стьꙃа+ стьклѣнца+ стькльнца+ стьлат+ стѫпань+ стѫпат+ стѫпт+ стѫпъ+ стухꙗ+ стух сѹгобт сѹгобъ сѹгобь сѹгѹбт+ сѹгѹбородьство+ сѹгѹбъ+ сѹгѹбьI сѹгѹбьII сѹгѹбьнъ+ сѹ+ сѹкомаріꙗ сѹкъно+ сѹл҄е сѹлѣ сѹлѣ сѹмьнѣнь сѹмьнѣт сѧ сѹнагогъ сѹріріѳа сѹрскъ сѹрꙗ сѹровѣ сѹровъ+ сѹрсалъ+ сѹсана+ сѹснъ+ сѹхарь сѹхоногъ+ сѹхорѫкъ+ сѹхота+ сѹхоꙗдьць+ сѹхъ+ сѹша+ сѹшло+ сѹшт+ сѹ сѹта+ сѹтьнъ+ схоласткъ+ сѣ сѣверовъ+ сѣверъ+ сѣдалще+ сѣдало+ сѣдат сѧ+ сѣдень+ сѣдльна+ сѣдльно+ сѣднавъ+ сѣднꙑ+ сѣдѣнь+ сѣдѣт+ сѣдъ+ сѣдѧ сѣмо сѣмѧ+ сѣно+ сѣнъ сѣнь+ сѣньнца+ сѣньнъ+ сѣнь сѣра+ сѣст+ сѣт+ сѣтовань+ сѣтоват+ сѣть+ сѣтьнъ+ сѣть+ сѣво+ сѣь+ сѣьца сѣьць+ сѣщ+ сѣꙗнь+ сѣꙗт+ съ събеꙁнаѧльнъ+ събрань+ събрат+ събрат сѧ+ събт+ съблажнꙗт+ съблажнꙗт сѧ+ съблаꙁнт+ съблаꙁнт сѧ+ съблаꙁнъ+ съблазна+ съблазнь+ съблюдат+ съблюдень+ съблюст+ съблюст сѧ+ съблѫдт+ съблѫждень+ съборъ+ съборьнкъ+ съборьнъ+ събост+ събрꙑсат+ събꙑват сѧ+ събꙑт сѧ събьрань+ събьрат+ събьрат сѧ+ съвада+ съвадьнкъ+ съваждат+ съвалъмъ+ съвест+ съвест сѧ+ съвват+ съвват сѧ+ съвт+ съвт сѧ+ съвтъкъ+ съвтъьнъ+ съвласт+ съвлат+ съвлат сѧ+ съвлѣщ+ съвлѣщ сѧ+ съвонъ+ съвратт+ съвратт сѧ+ съвращат сѧ+ съврѣщ+ съврьшат+ съврьшат сѧ+ съврьшаѧ съврьшенѣ съврьшенъ съврьшень+ съврьштел҄ь+ съврьшт+ съврьшт сѧ+ съвѣд+ съвѣдѣнь+ съвѣдѣтел҄ь+ съвѣдѣтел҄ьство+ съвѣдѣтел҄ьствоват+ съвѣдѣтел҄ьствь+ съвѣдѣт+ съвѣст+ съвѣсть+ съвѣстьнъ+ съвѣстьствоват+ съвѣтоват+ съвѣтъ+ съвѣтьнкъ+ съвѣщават+ съвѣщават сѧ+ съвѣщат+ съвѣщат сѧ+ съвъꙁдвгнѫт+ съвъꙁдрьжьнкъ+ съвъкѹпт+ съвъкѹпт сѧ+ съвъкѹпл҄ень+ съвъкѹплꙗт+ съвъкѹплꙗт сѧ+ съвъплъень+ съвъпрашат сѧ+ съвъскрьснѫт+ съвъставт+ съвъсхꙑтт+ съвꙑше съвꙑшьн҄+ съвьрѣт+ съвѧꙁатI+ съвѧꙁатII+ съвѧꙁоват+ съвѧꙁьн҄ь+ съвѫꙁъ+ съгарат+ съглаголат+ съгласьно съгласьнъ+ съглѧдат+ съгнт+ съгнѣват+ съгорѣт+ съготоват+ съготовт+ съгрѣват+ съгрѣват сѧ+ съгрѣꙁт+ съгрѣт сѧ+ съгрѣшат+ съгрѣшень+ съгрѣшт+ съгръждат сѧ+ съгъбат+ съгънѫт+ съделѣват+ съделѣт+ съдолѣт+ съдостоꙗнъ+ съдравъ+ съдравь+ съдробт+ съдрѹжт+ съдрьжат+ съдрьжат сѧ+ съдѣват+ съдѣство+ съдѣствоват+ съдѣствьнкъ+ съдѣлат+ съдѣтел҄ь съдѣтел҄ьнъ+ съдѣꙗнь+ съдѣꙗт+ съдѣꙗт сѧ+ съдꙑхань+ съжагат+ съжалт с+ съжежень+ съжещ+ съжꙃат+ съжмат+ съжѧт+ съꙁад съꙁажда съꙁꙿдат ѧ съꙁдат+ съꙁрат сѧ+ съꙁорт+ съꙁрьно съꙁъват+ съꙁꙑват+ съꙁьдань+ съꙁьдател҄ь+ съꙁьдат+ съꙁьдат сѧ+ съꙁьрѣт+ съꙁвѣстоват+ съкаꙁань+ съкаꙁател҄ь+ съкаꙁатI+ съкаꙁатII+ съкаꙁат сѧ+ съкаꙁоват+ съклѣстт+ съклѣщат сѧ+ съклют+ съконьават+ съконьават сѧ+ съконьань+ съконьат+ съконьат сѧ+ съкоаетъ сѩ съкратт+ съкровще+ съкровъ+ съкровьнъ+ съкрѹшат+ съкрѹшат сѧ+ съкрѹшень+ съкрѹшт+ съкрѹшт сѧ+ съкрꙑват+ съкрꙑт+ съкрꙑт сѧ+ съкѹпт+ съкѹпл҄ень+ съкѹшіт съкѫтат+ сълагат+ сълаꙁт+ сълаꙁъ+ съламлꙗт+ сълат+ сълежат+ сълкъствоват+ съльно съль+ сълогъ+ съложенъ съложень+ съложтI+ съложтII+ съложт съложт сѧ+ съломт+ сълѹа+ сълѹат сѧ+ сълѹт [сѧ]+ сълѣст+ сълъ+ сълъгат+ съльꙗт сѧ+ сълѧцат+ сълѧцат сѧ+ сълѧщ+ сълѧщ сѧ+ сълѫкъ+ съматрꙗт+ съмеонъ съмест+ съмлт сѧ+ съмр҄ень+ съмрт+ съмрт сѧ+ съмрꙗт+ съмлѣт+ съмотр҄ень+ съмотрлвъ+ съмотрт+ съмотрьлвъ+ съмотрьлвьнъ+ съмотрꙗт+ съмрьꙁень+ съмрьꙁнѫт сѧ+ съмрьтоносьнъ+ съмрьть+ съмрьтьнъ+ съмѣжат+ съмѣжт+ съмѣнь+ съмѣр҄енъ съмѣр҄ень+ съмѣрт+ съмѣрт сѧ+ съмѣрьнъ+ съмѣрꙗт+ съмѣрꙗт сѧ+ съмѣст+ съмѣст сѧ+ съмѣт+ съмѣшат+ съмѣшат сѧ+ съмѣшень+ съмꙑслт+ съмꙑслъ+ съмꙑсльно съмꙑсльнъ+ съмꙑшлꙗт+ съмѧст+ съмѧст сѧ+ съмѧтень+ съмѫтт+ съмѫтт сѧ+ съмѫщань+ съмѫщат+ съмѫщат сѧ+ съмѫщень+ сънабъдѣт+ сънест+ сънскат+ сънт+ сънт сѧ+ сънть+ сънорт+ сънѹꙁьнъ+ сънѣдат+ сънѣдень+ сънѣдь+ сънѣдьнъ+ сънѣст+ сънъ+ съньмат сѧ+ съньмще+ съньмъ+ сънь+ сънѧт+ сънѧт сѧ+ сънѧть+ съоблѣщ+ съобраꙁоват сѧ+ съобраꙁьнъ+ съпадат+ съпань+ съпасат+ съпасат сѧ+ съпасень+ съпастел҄евъ+ съпастел҄ь съпасовъ+ съпаства+ съпастI+ съпастII+ съпаст сѧI+ съпаст сѧII+ съпасъ съпасьнъ съпат+ съплеменьнкъ+ съплескань+ съплескат+ съплест+ съплетъкъ+ съплтат+ съплѣтат+ съпобрат+ съповѣдань+ съповѣдат+ съповѣдоват+ съповѣдѣт+ съпогрет+ съподобт+ съподобт сѧ+ съподобл҄ень+ съподоблꙗт+ съподоблꙗт сѧ+ съпожт+ съпомагат+ съпоспѣшьнкъ+ съпраꙁдьньствоват+ съпрмьнкъ+ съпрсносѫщьнъ+ съпрснотекꙑ съпрѧстьнкъ+ съпроста съпрѣбꙑват+ съпрѣстольнъ+ съпрьва съпрѧгнѫт сѧ+ съпрѧтатI+ съпрѧтатII+ съпрѫгъ+ съпѹстт+ съпѹщень+ съпѣт+ съпьрѣт сѧ+ съпьсань+ съпьсат+ съпѧт+ сърадоват сѧ+ съраꙁѹмѣнь+ сърнѫт+ сърстат сѧ+ сърцат+ сърѣст+ сърѣст сѧ+ сърѣтань+ сърѣтат+ сърѣтень+ сърꙑт+ сърѧща+ съсат+ съставт+ съставт сѧ+ съставл҄ень+ съставлꙗт+ съставлꙗт сѧ+ съставъ съставьнкъ+ състарѣт сѧ+ състат сѧ+ състольнкъ+ състоꙗнь+ състоꙗт сѧ+ състрот+ състрѣлꙗт+ състѫпт сѧ+ съсѣдат сѧ+ съсѣкат+ съсѣст сѧ+ съсѣщ+ съсъ+ съсъхнѫт сѧ+ съсьць+ съсѫдъ+ съсѫждат+ съсѫмьнѣт сѧ+ съсѫщьнъ+ сътварь+ сътварꙗт+ сътвор҄ень+ сътворт+ сътворт сѧ+ сътврьдт+ сътещ сѧ+ сътрат+ сътскат+ сътцеѭ сътлѣщ+ съто+ сътократцеѭ съторцеѭ сътрѣбт+ сътрѣт+ сътрѣт сѧ+ сътрьпѣнь+ сътрьпѣт+ сътрѧсат+ сътрѧст+ сътрѧст сѧ+ сътъ+ сътьнкъ+ сътьнъ сътѧгнѫт+ сътѧжань+ сътѧжат+ сътѧꙃань+ сътѧꙃат сѧ+ сътѫжань+ сътѫжат+ сътѫжат с [сѧ]+ сътѫжень+ сътѫжт+ сътѫжт с+ съхнѫт+ съходт+ съходъ+ съхождень+ съхран҄ень+ съхрант+ съхрант сѧ+ съхраньно съхранꙗт+ съшт+ съшьствь+ съцѣгълъ+ съцѣнт+ съетань+ съетат+ съетат сѧ+ сън҄ень+ сънт+ сътат+ съѫꙁъ сꙑнобожьствь+ сꙑновьство+ сꙑнъI+ сꙑнъII+ сꙑньнъ+ сꙑропѹстьнъ сꙑръI+ сꙑръII+ сꙑ [съ, сꙑ, сѫ], сѫща сꙑтость+ сꙑтъ+ сꙑть+ сь сьде сьжде сьмеонъ сьмѣѭште сьребро+ сьребролюбл҄ень+ сьребролюбьство+ сьребролюбьствь+ сьребролюбьць+ сьребрьнкъ+ сьребрьнъ+ сѧ сѧтъ сѫбота+ сѫботьнъ+ сѫгласъ+ сѫглась+ сѫд+ сѫдскъ+ сѫдлще+ сѫдтел҄ь+ сѫдт+ сѫдще+ сѫдѹ сѫдѣ сѫдъI+ сѫдъII+ сѫдьба+ сѫдьнъ+ сѫдѫ сѫкатъ+ сѫкъ+ сѫмьнѣньнъ+ сѫмьнѣнь+ сѫмьнѣт сѧ+ сѫпостатъ+ сѫпостатьнъ+ сѫпротвт [сѧ]+ сѫпротвовѣтрь+ сѫпротвь сѫпротвьнкъ+ сѫпротвьнъ+ сѫпрѫгъ сѫпьр҄ь+ сѫпьрьнкъ+ сѫсѣдъ+ сѫсѣдꙑн҄+ сѫштемъ сѫьць+ сѫщьнъ+ сѫщьство+ сѫщь+ судар҄ь+ судоньскъ сукамна+ сукамѣна сукомарꙗ сукоморꙗ+ сумеоновъ+ сумеонъ+ сунагоговъ+ сунагогъ+ сункелъ+ сунокъ+ сурскъ+ сурнъ+ сурꙗ+ суровъ сурофонкссанꙑн҄+ сурѣннъ+ сурьскъ+ сухар҄ь+