Исторически речник
съвалъмъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
съвалъмъ, съвалъмьсъвалъмасъвалъмѹ, съвалъмовсъвалъмъ, съвалъмьсъвалъмасъвалъмомь, съвалъмомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
съвалъмѣсъвалъмесъвалъм, съвалъмовесъвалъмъ, съвалъмь, съвалъмовъ, съвалъмовьсъвалъмомъ, съвалъмомь, съвалъмовомъ, съвалъмовомьсъвалъмꙑ, съвалъмовꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
съвалъмꙑ, съвалъмовꙑ, съвалъмъмсъвалъмѣхъ, съвалъмѣхь, съвалъмохъ, съвалъмохь, съвалъмовохъ, съвалъмовохьсъвалъмасъвалъмѹсъвалъмома
съвалъмъ м Топка, метално кълбо като средство за мъчение  раꙁгнѣвавъ сꙙ аурлꙗнъ повелѣ съвалъмꙑ оловѣнꙑ бті ꙗ по елюстьма С 1.11 раꙁгнѣвавъше сꙙ беꙁаконьнц. повелѣшꙙ прнест съвалъмꙑ мѣдънꙑ.  раждегъше ѧ пае огн҄ѣ. подъложшꙙ подъ обѣ паꙁѹсѣ  рѣшꙙ к немѹ вльсв С 263.29 ꙗко аште с паꙁѹхꙑ стрꙙсеш любо  днъ съвалъмъ.  да падетъ на ꙁем. то да вѣс ꙗко ѹже вѣмъ ꙁвѣсто ꙗко отъвръже сꙙ бога свого С 264.3 не мамъ ѹбоꙗт сꙙ отъ бога вашего. н дного отъ свалмъ поврѣшт на ꙁем. нъ мене рад хса мого ѹдръжѫ ѧ С 264.11 Изч С Гр βῶλος свалмъ Нвб Ø