Исторически речник
съблюст сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
съблюст сѧсъблюдѫ, съблюдѹсъблюдешсъблюдетъ, съблюдеть, съблюдетсъблюдемъ, съблюдемь, съблюдем, съблюдемосъблюдете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
съблюдѫтъ, съблюдѹтъ, съблюдѫть, съблюдѹть, съблюдѫт, съблюдѹтсъблюдевѣсъблюдетасъблюдетесъблюдсъблюд
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
съблюдѣмъ, съблюдѣмь, съблюдѣмсъблюдѣтесъблюдѣвѣсъблюдѣтасъблюсъ, съблюдохъ, съблюсь, съблюдохь, съблюдохсъблюде
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
съблюдесъблюсомъ, съблюдохомъ, съблюсомь, съблюдохомь, съблюдохомсъблюсте, съблюдостесъблюсѧ, съблюдошѧ, съблюдошѫ, съблюдоша, съблюдошесъблюсовѣ, съблюдоховѣсъблюста, съблюдоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
съблюлюсте, съблюлюдостесъблюдѣахъ, съблюдѣхъ, съблюдѣахь, съблюдѣхь, съблюдѣах, съблюдѣх, съблюдѧхъ, съблюдѧхь, съблюдѧхсъблюдѣаше, съблюдѣше, съблюдѧшесъблюдѣаше, съблюдѣше, съблюдѧшесъблюдѣахомъ, съблюдѣхомъ, съблюдѣахомь, съблюдѣхомь, съблюдѣахом, съблюдѣхом, съблюдѧхомъ, съблюдѧхомь, съблюдѧхомсъблюдѣашете, съблюдѣшете, съблюдѣасте, съблюдѣсте, съблюдѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
съблюдѣахѫ, съблюдѣхѫ, съблюдѣахѹ, съблюдѣхѹ, съблюдѧхѹсъблюдѣаховѣ, съблюдѣховѣ, съблюдѧховѣсъблюдѣашета, съблюдѣшета, съблюдѣаста, съблюдѣста, съблюдѧстасъблюдѣашете, съблюдѣшете, съблюдѣасте, съблюдѣсте, съблюдѧсте
съблюст сѧ -съблюдѫ сѧ -съблюдеш сѧ св Запазя се, съхраня се вно ново въ мѣхꙑ новꙑ вълваѭтъ. ꙇ обое съблюдетъ сѧ М Мт 9.17 Срв.Лк 5.38 М З  самомѹ беꙁ врѣда съблюст сꙙ ...  юнꙑ съхрантъ сꙙ бе ꙁапꙙтꙗ С 548.19 Изч М З С Гр συντηρέομαι Вж. при съблюст Нвб