Исторически речник
стенат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
стенатстенѭ, стенѧ, стенюстенешстенетъ, стенеть, стенетстенемъ, стенемь, стенем, стенемостенете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
стенѭтъ, стенѧтъ, стенютъ, стенѭть, стенѧть, стенють, стенѭт, стенѧт, стенютстеневѣстенетастенетестенстен
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
стенмъ, стенѣмъ, стенꙗмъ, стенмь, стенѣмь, стенꙗмь, стенм, стенѣм, стенꙗмстенте, стенѣте, стенꙗтестенвѣ, стенѣвѣ, стенꙗвѣстента, стенѣта, стенꙗтастенахъ, стенахь, стенахстена
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
стенастенахомъ, стенахомь, стенахом, стенахмꙑстенастестенашѧ, стенашѫ, стенаша, стенаше, стенахѫстенаховѣстенаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
стенастестенѣхъ, стенѣхь, стенѣхстенѣхъстенѣшестенѣхомъ, стенѣхомь, стенѣхомстенѣшете, стенѣсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
стенѣхѫ, стенѣхѹстенѣховѣстенѣшета, стенѣстастенѣшете, стенѣсте
стенат -стенѭ -стен҄еш несв 1. Стена, охкам, въздишам а он стенаахѫ С 388.11—12 того дѣл҄ьма стен҄. того пла С 406.1 онъ бо стенат  трꙙст сꙙ осѫжденъ бꙑстъ С 483.30 Образно. просꙙ божꙗ строꙗ. да некл раꙁѹмѣѭтъ народ. тако стен҄ѫштѹ львѹ. отвор ꙁвѣрокръмьнкъ пакꙑ.  ꙁде нъ львъ  прпаде С 166.27 2. Прич. сег. деят. като същ. стенѫщ ж ед стенѫще м мн στενάζων Стенещата; стенещите хора помлѹ стен҄ѫштѫ вьсеѭ дѹшеѭ С 392.3  поклонꙙтъ сꙙ стен҄ѫште С 504.17 Изч С Гр στενάζω στένω Нвб стена, стеня остар ОА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ЕА ДА