Исторически речник
сърѣтань  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
сърѣтан, сърѣтаньсърѣтанꙗ, сърѣтана, сърѣтаньꙗсърѣтаню, сърѣтанѹ, сърѣтаньюсърѣтанмь, сърѣтаньмь, сърѣтанмъ, сърѣтаньмъ, сърѣтанмь, сърѣтанмъсърѣтан, сърѣтань, сърѣтансърѣтанꙗ, сърѣтана, сърѣтаньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
сърѣтан, сърѣтань, сърѣтанесърѣтанмъ, сърѣтаньмъ, сърѣтанмь, сърѣтаньмь, сърѣтанмъ, сърѣтанмь, сърѣтаномъ, сърѣтанамъсърѣтан, сърѣтань, сърѣтан, сърѣтанмсърѣтанхъ, сърѣтаньхъ, сърѣтанхь, сърѣтаньхь, сърѣтанхъ, сърѣтанхьсърѣтан, сърѣтаньсърѣтаню, сърѣтанѹ, сърѣтанью
NnDu
сърѣтанма, сърѣтаньма, сърѣтанма, сърѣтанма
сърѣтань -ꙗ ср Срещустоене; движение, шествие ѡтъ наѩтъка нбсі сходъ его.  сърѣтаньѣ го (!) до конъца нбсі СП 18.7 Изч СП Гр κατάντημα Нвб Срв сретание остар ВА сретение, сретене остар диал ЕтМл РРОДД ДА