Исторически речник
самъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
самъ, самъсамъѩ, самъѧ, самъѫ, самъесамъ, самъсамъѭ, самъѫ, самъѧ, самъю, самъѹ-самъѥѭ, самъеѭ, самъеѫ, самъеѧ, самъею
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
самъ, самъсамъ, самъсамъѩ, самъѧ, самъѫ, самъесамъ, самъсамъꙗмъ, самъꙗмьсамъѩ, самъѧ, самъѫ, самъе
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
самъꙗм, самъамсамъꙗхъ, самъахъсамъ, самъсамъю, самъѹсамъꙗма, самъама
самъ м Самчии — титла на висш управител [цивилен или военен] — прабългарски превод на съответната титла в Римската империя жена нѣкто кападок҄са родомъ васлна же менемь ... прде въ ерѹсалмъ. мѫшт съ собоѭ братѹꙙда самьѧ санъ прѣдръжꙙшта. же пр номь ѹбо въꙁдръжꙙ бѣаше. къ црькъв же вьсѣьстѣ не пробьштааше сꙙ С 297.30 Изч С Гр [ὁ] μειζότερος самь Нвб Ø