Исторически речник
страстьнкъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
страстьнкъ, страстьнкь, страстънкъ, страстънкь, страстнкъ, страстнкьстрастьнка, страстънка, страстнкастрастьнкѹ, страстънкѹ, страстнкѹстрастьнкъ, страстьнкь, страстънкъ, страстънкь, страстнкъ, страстнкьстрастьнка, страстънка, страстнкастрастьнкомь, страстьнкомъ, страстънкомь, страстънкомъ, страстнкомь, страстнкомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
страстьнцѣ, страстънцѣ, страстнцѣстрастьне, страстъне, страстнестрастьнц, страстънц, страстнцстрастьнкъ, страстьнкь, страстънкъ, страстънкь, страстнкъ, страстнкьстрастьнкомъ, страстьнкомь, страстънкомъ, страстънкомь, страстнкомъ, страстнкомьстрастьнкꙑ, страстънкꙑ, страстнкꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
страстьнкꙑ, страстънкꙑ, страстнкꙑстрастьнцѣхъ, страстьнцѣхь, страстънцѣхъ, страстънцѣхь, страстнцѣхъ, страстнцѣхьстрастьнка, страстънка, страстнкастрастьнкѹ, страстънкѹ, страстнкѹстрастьнкома, страстънкома, страстнкома
страстьнкъ м Мъченик; лице, понесло страдания и смърт за християнската вяра страстьнкъ хрстовъ рее С 61.15 Срв. С153. 17—18 по огн҄ бо тако го вдѣхомъ прходвъше. ꙗкоже тѣло юно страстьнкѹ ꙁглаждено С 142.6  страстьнка распꙙт ѫж етꙑрьм С 152.29  се рекъ вьꙁьрѣвъ на небо стꙑ бж страстьнкъ савнъ С 154.27— 28 Изч С Гр ἀϑλητής Нвб Срв [сладо]страстник