Исторически речник
стовъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
стовъ, стовьстовастовѹстовъ, стовьстовастовомь, стовомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
стовѣстовъстовстовъ, стовьстовомъ, стовомьстовꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
стовꙑстовѣхъ, стовѣхьстовастовѹстовомастово
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
стовастовѹстовостовастовомь, стовомъстовѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
стовастовъ, стовьстовомъ, стовомьстовастовꙑстовѣхъ, стовѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
стовѣстовѹстовомастовастовꙑ, стовѫстовѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
стовѫ, стовѹстовоѭ, стовоѫ, стовоѧ, стовоюстовѣстовꙑстовъ, стовьстовамъ, стовамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
стовꙑстовамстовахъ, стовахьстовѣстовѹстовама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
------
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
------
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
------
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
------
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
------
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
------
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
------
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
------
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
------
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
стовъ прил притеж ЛИ Ситов, който е в някакви отношения със Сит — в старозаветната традиция третият син на Адам и Ева, от когото са произлезли всички народи [Бит 4.25—26, 5.3, 6—8]; съответно в новозаветната традиция един от прадедите на Христос тъ бѣ съ ѣко тремъ десѧтемъ лѣтъ нанаѩ. снъ сꙑ ѣко мьнмъ бѣ. ꙇосфовъ ... еносовъ. стовъ. адамовъ М Лк 3.38 Срв.Лк 3.38 З Изч М З Гр τοῦ Σήϑ От евр ЛИ сфовъ