Исторически речник
сърѣст сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
сърѣст сѧсърѧщѫ, сърѧщѹсърѧщешсърѧщетъ, сърѧщеть, сърѧщетсърѧщемъ, сърѧщемь, сърѧщем, сърѧщемосърѧщете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
сърѧщѫтъ, сърѧщѹтъ, сърѧщѫть, сърѧщѹть, сърѧщѫт, сърѧщѹтсърѧщевѣсърѧщетасърѧщетесърѧщсърѧщ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
сърѧщмъ, сърѧщамъ, сърѧщмь, сърѧщамь, сърѧщм, сърѧщамсърѧщте, сърѧщатесърѧщвѣсърѧщтасърѣтохъ, сърѣтъ, сърѣтохь, сърѣть, сърѣтох, сърѣтсърѣте
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
сърѣтесърѣтомъ, сърѣтомь, сърѣтомсърѣтетесърѣтѫ, сърѣтѧ, сърѣтѹсърѣтовѣсърѣтета
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
сърѣтетесърѣтѣахъ, сърѧщаахъ, сърѧщахъ, сърѣтѣахь, сърѧщаахь, сърѧщахь, сърѣтѣах, сърѧщаах, сърѧщахсърѣтѣаше, сърѧщааше, сърѧщашесърѣтѣаше, сърѧщааше, сърѧщашесърѣтѣахомъ, сърѧщаахомъ, сърѧщахомъ, сърѣтѣахомь, сърѧщаахомь, сърѧщахомь, сърѣтѣахом, сърѧщаахом, сърѧщахомсърѣтѣашете, сърѧщаашете, сърѧщашете, сърѣтѣасте, сърѧщаасте, сърѧщасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
сърѣтѣахѫ, сърѧщаахѫ, сърѧщахѫ, сърѣтѣахѹ, сърѧщаахѹ, сърѧщахѹсърѣтѣаховѣ, сърѧщааховѣ, сърѧщаховѣсърѣтѣашета, сърѧщаашета, сърѧщашета, сърѣтѣаста, сърѧщааста, сърѧщастасърѣтѣашете, сърѧщаашете, сърѧщашете, сърѣтѣасте, сърѧщаасте, сърѧщасте
сърѣст сѧ -сърѧщѫ сѧ -сърѧщеш сѧ св Срещна се, обединя се [образно] мілость і рѣснота сърѣтете сѩ. правъда  міръ обобъꙁасте (!) сѩ СП 84.11 Изч СП Гр συναντάω Нвб Срв сретна [се], сретвам [се] диал Дюв НГер ЕтМл РРОДД ДА