Исторически речник
съвъпрашат сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
съвъпрашат сѧсъвъпрашаѭ, съвъпрашаѫ, съвъпрашаѧ, съвъпрашаюсъвъпрашаш, съвъпрашаеш, съвъпрашаашсъвъпрашатъ, съвъпрашаетъ, съвъпрашаатъ, съвъпрашать, съвъпрашаеть, съвъпрашаать, съвъпрашат, съвъпрашает, съвъпрашаатсъвъпрашамъ, съвъпрашаемъ, съвъпрашаамъ, съвъпрашамь, съвъпрашаемь, съвъпрашаамь, съвъпрашам, съвъпрашаем, съвъпрашаам, съвъпрашамо, съвъпрашаемо, съвъпрашаамосъвъпрашате, съвъпрашаете, съвъпрашаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
съвъпрашаѭтъ, съвъпрашаѫтъ, съвъпрашаѧтъ, съвъпрашаютъ, съвъпрашаѭть, съвъпрашаѫть, съвъпрашаѧть, съвъпрашають, съвъпрашаѭт, съвъпрашаѫт, съвъпрашаѧт, съвъпрашаютсъвъпрашавѣ, съвъпрашаевѣ, съвъпрашаавѣсъвъпрашата, съвъпрашаета, съвъпрашаатасъвъпрашате, съвъпрашаете, съвъпрашаатесъвъпрашасъвъпраша
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
съвъпрашамъ, съвъпрашамь, съвъпрашамсъвъпрашатесъвъпрашавѣсъвъпрашатасъвъпрашахъ, съвъпрашахь, съвъпрашахсъвъпраша
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
съвъпрашасъвъпрашахомъ, съвъпрашахомь, съвъпрашахом, съвъпрашахмꙑсъвъпрашастесъвъпрашашѧ, съвъпрашашѫ, съвъпрашаша, съвъпрашаше, съвъпрашахѫсъвъпрашаховѣсъвъпрашаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
съвъпрашастесъвъпрашаахъ, съвъпрашахъ, съвъпрашаахь, съвъпрашахь, съвъпрашаах, съвъпрашахсъвъпрашааше, съвъпрашашесъвъпрашааше, съвъпрашашесъвъпрашаахомъ, съвъпрашахомъ, съвъпрашаахомь, съвъпрашахомь, съвъпрашаахом, съвъпрашахомсъвъпрашаашете, съвъпрашашете, съвъпрашаасте, съвъпрашасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
съвъпрашаахѫ, съвъпрашахѫ, съвъпрашаахѹ, съвъпрашахѹсъвъпрашааховѣ, съвъпрашаховѣсъвъпрашаашета, съвъпрашашета, съвъпрашааста, съвъпрашастасъвъпрашаашете, съвъпрашашете, съвъпрашаасте, съвъпрашасте
съвъпрашат сѧ -съвъпрашаѭ сѧ -съвъпрашаш сѧ несв За мнозина — питаме се един друг бꙑстъ бесѣдѹѭштема ма.  съвъпрашаѭштема сꙙ. то бꙑвьшее.  ъто бѫдѫште С 474.15 съвъпрашат сѧ междѹ собоѭ ζητοῦμεν μετ᾿ ἀλλήλων Питаме се един друг, помежду си о семь л съвъпрашаете с междю собоѭ. ꙗко рѣхъ въ малѣ  неѹꙁьрте м СК Йо 16.19 Изч СК С Нвб Срв прашам диал ДА