Исторически речник
сътрѧсат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
сътрѧсатсътрѧсаѭ, сътрѧсаѫ, сътрѧсаѧ, сътрѧсаюсътрѧсаш, сътрѧсаеш, сътрѧсаашсътрѧсатъ, сътрѧсаетъ, сътрѧсаатъ, сътрѧсать, сътрѧсаеть, сътрѧсаать, сътрѧсат, сътрѧсает, сътрѧсаатсътрѧсамъ, сътрѧсаемъ, сътрѧсаамъ, сътрѧсамь, сътрѧсаемь, сътрѧсаамь, сътрѧсам, сътрѧсаем, сътрѧсаам, сътрѧсамо, сътрѧсаемо, сътрѧсаамосътрѧсате, сътрѧсаете, сътрѧсаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
сътрѧсаѭтъ, сътрѧсаѫтъ, сътрѧсаѧтъ, сътрѧсаютъ, сътрѧсаѭть, сътрѧсаѫть, сътрѧсаѧть, сътрѧсають, сътрѧсаѭт, сътрѧсаѫт, сътрѧсаѧт, сътрѧсаютсътрѧсавѣ, сътрѧсаевѣ, сътрѧсаавѣсътрѧсата, сътрѧсаета, сътрѧсаатасътрѧсате, сътрѧсаете, сътрѧсаатесътрѧсасътрѧса
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
сътрѧсамъ, сътрѧсамь, сътрѧсамсътрѧсатесътрѧсавѣсътрѧсатасътрѧсахъ, сътрѧсахь, сътрѧсахсътрѧса
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
сътрѧсасътрѧсахомъ, сътрѧсахомь, сътрѧсахом, сътрѧсахмꙑсътрѧсастесътрѧсашѧ, сътрѧсашѫ, сътрѧсаша, сътрѧсаше, сътрѧсахѫсътрѧсаховѣсътрѧсаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
сътрѧсастесътрѧсаахъ, сътрѧсахъ, сътрѧсаахь, сътрѧсахь, сътрѧсаах, сътрѧсахсътрѧсааше, сътрѧсашесътрѧсааше, сътрѧсашесътрѧсаахомъ, сътрѧсахомъ, сътрѧсаахомь, сътрѧсахомь, сътрѧсаахом, сътрѧсахомсътрѧсаашете, сътрѧсашете, сътрѧсаасте, сътрѧсасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
сътрѧсаахѫ, сътрѧсахѫ, сътрѧсаахѹ, сътрѧсахѹсътрѧсааховѣ, сътрѧсаховѣсътрѧсаашета, сътрѧсашета, сътрѧсааста, сътрѧсастасътрѧсаашете, сътрѧсашете, сътрѧсаасте, сътрѧсасте
сътрѧсат -сътрѧсаѭ -сътрѧсаш несв Разтърсвам, раздрусвам гласъ гнъ просѣкаѭшта пламенъ огна. (!) гласъ гнъ сътрѩсаѭштаго пѹстꙑнѫ СП 28.8 Образно. естъ бо дръꙁъ.  бесрама. н дѣвъства срамⷧѣѩ сѧ. н цѣломѫдрѣ ьтꙑ. н благовѣрѣ боѩ сѧ. н ꙇнѣм етерꙑ добродѣань. ѹмоленъ бꙑваѩ. сътрѧсаѩ  съсѣкаѩ. напастьм ꙇ бѣдам облагаѩ СЕ 88а 18 їстнѣ. сътрꙙсааше же мъ.  бестѹднѣ вьꙁрааше на раба бжꙗ С 554.12 отъ себе сътрѧсат ἀποσείομαι Отърсвам от себе си, отхвърлям пото радость отъ себе сътрꙙсате. то сльньцѹ сьꙗѭштѹ тъмѫ любте С 324.21 Изч СП СЕ С Гр συσσείω сътрꙙсат сътрѩсат Нвб стресвам остар ВА стресам диал ДА стръсвам, стръсквам БТР сътрисам диал ОА ЕтМл стръсям диал ДА стърсвам БТР АР