Исторически речник
стлъпотвор҄ень  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
стлъпотвор҄ень, стлъпотвор҄енстлъпотвор҄еньꙗ, стлъпотвор҄енꙗ, стлъпотвор҄енастлъпотвор҄енью, стлъпотвор҄еню, стлъпотвор҄енѹстлъпотвор҄еньмь, стлъпотвор҄енмь, стлъпотвор҄еньмъ, стлъпотвор҄енмъстлъпотвор҄ень, стлъпотвор҄ен, стлъпотвор҄ен-
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
------
NnDu
-
стлъпотвор҄ень -ꙗ ср Стълпотворение, построяване на кула н сце ѹтꙙжлъ ꙁемьѭ стлъпотворен споловъ С 485.10 Изч С Калка от гр πυργοποιΐα стлъпотворен Нвб стълпотворение ОА ВА ЕтМл БТР АР