Исторически речник
съмѫтт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
съмѫттсъмѫщѫ, съмѫщѹсъмѫтшсъмѫттъ, съмѫтть, съмѫттсъмѫтмъ, съмѫтмь, съмѫтм, съмѫтмосъмѫтте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
съмѫтѧтъ, съмѫтѧть, съмѫтѧтсъмѫтвѣсъмѫттасъмѫттесъмѫтсъмѫт
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
съмѫтмъ, съмѫтмь, съмѫтмсъмѫттесъмѫтвѣсъмѫттасъмѫтхъ, съмѫтхь, съмѫтхсъмѫт
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
съмѫтсъмѫтхомъ, съмѫтхомь, съмѫтхом, съмѫтхмꙑсъмѫтстесъмѫтшѧ, съмѫтшѫ, съмѫтша, съмѫтше, съмѫтхѫсъмѫтховѣсъмѫтста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
съмѫтстесъмѫщаахъ, съмѫщахъ, съмѫщаахь, съмѫщахь, съмѫщаах, съмѫщахсъмѫщааше, съмѫщашесъмѫщааше, съмѫщашесъмѫщаахомъ, съмѫщахомъ, съмѫщаахомь, съмѫщахомь, съмѫщаахом, съмѫщахомсъмѫщаашете, съмѫщашете, съмѫщаасте, съмѫщасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
съмѫщаахѫ, съмѫщахѫ, съмѫщаахѹ, съмѫщахѹсъмѫщааховѣ, съмѫщаховѣсъмѫщаашета, съмѫщашета, съмѫщааста, съмѫщастасъмѫщаашете, съмѫщашете, съмѫщаасте, съмѫщасте
съмѫтт -съмѫщѫ -съмѫтш св 1. Раздвижа, приведа в движение въшюмѣшѩ  съмѫтішѩ водъ іхъ СП 45.4 2. Прен. Смутя; предизвикам смущение, смут у някого ъто съмѫштен есте.  по то помꙑшленѣ въходѧтъ въ срдц ваша М Лк 24.38А ѡтъвратілъ же есі ліце твое ...  бꙑхъ съмѫштенъ СП 29.8 нъ самъ себе съмѫт  рее къде положсте  С 315.25—26 Уплаша, объркам, разтревожа. ѡдръжашѩ мѩ болѣꙁні съмрътънꙑѩ. і потоці беꙁаконеньѣ съмѫтішѩ мѩ СП 17.5 М А СП С Гр ταράσσω ἐκταράσσω съмѫтіт Нвб смутя [се], смущавам [се] ОА ВА АК Дюв НГер ЕтМл БТР АР