Исторически речник
ск҄н  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
ск҄н, ск҄н, ск҄ньск҄нѩ, ск҄нѧ, ск҄ньѩ, ск҄ньѧ, ск҄нѫ, ск҄неск҄н, ск҄н, ск҄ньск҄нѭ, ск҄нѫ, ск҄нвѧ, ск҄нвьѭ, ск҄нвью, ск҄нвю, ск҄нвѹск҄неѭ, ск҄неѫ, ск҄ньеѭ, ск҄ньеѫ, ск҄нею, ск҄ньеюск҄н, ск҄н, ск҄нь
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
ск҄н, ск҄н, ск҄ньск҄нѩ, ск҄нѧ, ск҄ньѩ, ск҄ньѧ, ск҄нѫ, ск҄неск҄н, ск҄н, ск҄ньск҄нꙗмъ, ск҄ньꙗмъ, ск҄нꙗмь, ск҄ньꙗмьск҄нꙗм, ск҄ньꙗмск҄нꙗхъ, ск҄ньꙗхъ, ск҄нꙗхь, ск҄ньꙗхь
NfOuNfGuNfDu
ск҄н, ск҄н, ск҄ньск҄ню, ск҄нѹ, ск҄ньюск҄нꙗма, ск҄ньꙗма
ск҄н ж 1. Шатра, палатка сътвормъ тр скнѩ. тебѣ еднѫ  мосеові еднѫ. ꙇ л еднѫ М Мк 9.5 Срв.Лк 9.33 М З ї отърінѫ скініѭ селомьскѫ. село въ немьже въсел сѩ въ лвѣцѣхъ СП 77.60 2. Скиния, староеврейски походен храм във форма на шатра скнї же съвръш сѧ праваѣ. въ неже свѣтлнкъ  трапеꙁа.  прѣдложене хлѣбомъ Е 28б 16 см же тако съвръшеномъ. въ пръвѫѫ скнѫ. внѫ въхождахѫ ере. слѹжб съдѣваѫще Е 29а 12 М З Е СП От гр σκηνή скініꙗ Нвб скиния остар. ВА