Исторически речник
своплеменьнкъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
своплеменьнкъ, своплеменьнкь, своплеменънкъ, своплеменънкь, своплеменнкъ, своплеменнкьсвоплеменьнка, своплеменънка, своплеменнкасвоплеменьнкѹ, своплеменънкѹ, своплеменнкѹсвоплеменьнкъ, своплеменьнкь, своплеменънкъ, своплеменънкь, своплеменнкъ, своплеменнкьсвоплеменьнка, своплеменънка, своплеменнкасвоплеменьнкомь, своплеменьнкомъ, своплеменънкомь, своплеменънкомъ, своплеменнкомь, своплеменнкомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
своплеменьнцѣ, своплеменънцѣ, своплеменнцѣсвоплеменьне, своплеменъне, своплеменнесвоплеменьнц, своплеменънц, своплеменнцсвоплеменьнкъ, своплеменьнкь, своплеменънкъ, своплеменънкь, своплеменнкъ, своплеменнкьсвоплеменьнкомъ, своплеменьнкомь, своплеменънкомъ, своплеменънкомь, своплеменнкомъ, своплеменнкомьсвоплеменьнкꙑ, своплеменънкꙑ, своплеменнкꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
своплеменьнкꙑ, своплеменънкꙑ, своплеменнкꙑсвоплеменьнцѣхъ, своплеменьнцѣхь, своплеменънцѣхъ, своплеменънцѣхь, своплеменнцѣхъ, своплеменнцѣхьсвоплеменьнка, своплеменънка, своплеменнкасвоплеменьнкѹ, своплеменънкѹ, своплеменнкѹсвоплеменьнкома, своплеменънкома, своплеменнкома
своплеменьнкъ м Едноплеменник, съплеменник, сънародник рѫкоѭ коп хотѣаше стръгнѫт.  обратт сꙙ на бѣжан къ своплеменꙿнкомъ С 560.1 Изч С своплеменꙿнкъ Нвб своеплеменник, своеплеменен прил ЕА