Исторически речник
съложт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
съложт сѧсъложѫ, съложѹсъложшсъложтъ, съложть, съложтсъложмъ, съложмь, съложм, съложмосъложте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
съложѧтъ, съложѧть, съложѧтсъложвѣсъложтасъложтесъложсълож
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
съложмъ, съложмь, съложмсъложтесъложвѣсъложтасъложхъ, съложхь, съложхсълож
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
съложсъложхомъ, съложхомь, съложхом, съложхмꙑсъложстесъложшѧ, съложшѫ, съложша, съложше, съложхѫсъложховѣсъложста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
съложстесъложаахъ, съложахъ, съложаахь, съложахь, съложаах, съложахсъложааше, съложашесъложааше, съложашесъложаахомъ, съложахомъ, съложаахомь, съложахомь, съложаахом, съложахомсъложаашете, съложашете, съложаасте, съложасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
съложаахѫ, съложахѫ, съложаахѹ, съложахѹсъложааховѣ, съложаховѣсъложаашета, съложашета, съложааста, съложастасъложаашете, съложашете, съложаасте, съложасте
съложт сѧ -съложѫ сѧ -съложш сѧ св Уговоря се с някого, сдумам се, споразумея се сце рѣсте родтелѣ его. ѣко боѣашете сѧ юде. юже бо сѧ бѣахѫ съложл юдѣ. да ѣще кто сповѣстъ ха. отълѫ(енъ) соньмшта бѫдетъ М Йо 9.22 З А Съглася се, възприема същото схващане. не глагол҄етъ гмь н бмь. не въꙁдръжтъ стнꙑ. не съложтъ сꙙ съ омѫ. не вьслѣдѹтъ правьдьнааго С 509. 23 Изч М З А С Гр συντίϑεμαι Нвб сложа се ’съглася се’ АР Срв слога ’съгласие’ ж АР ЕтМл РРОДД