Исторически речник
самотворьнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
самотворьнъ, самотворьньсамотворьнасамотворьнѹсамотворьнъ, самотворьньсамотворьнасамотворьномь, самотворьномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
самотворьнѣсамотворьне, самотворьнꙑсамотворьнсамотворьнъ, самотворьньсамотворьномъ, самотворьномьсамотворьнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
самотворьнꙑсамотворьнѣхъ, самотворьнѣхьсамотворьнасамотворьнѹсамотворьномасамотворьно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
самотворьнасамотворьнѹсамотворьносамотворьнасамотворьномь, самотворьномъсамотворьнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
самотворьнасамотворьнъ, самотворьньсамотворьномъ, самотворьномьсамотворьнасамотворьнꙑсамотворьнѣхъ, самотворьнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
самотворьнѣсамотворьнѹсамотворьномасамотворьнасамотворьнꙑ, самотворьнѫсамотворьнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
самотворьнѫ, самотворьнѹсамотворьноѭ, самотворьноѫ, самотворьноѧ, самотворьноюсамотворьнѣсамотворьнꙑсамотворьнъ, самотворьньсамотворьнамъ, самотворьнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
самотворьнꙑсамотворьнамсамотворьнахъ, самотворьнахьсамотворьнѣсамотворьнѹсамотворьнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
самотворьнꙑ, самотворьнꙑ, самотворьносамотворьнаго, самотворьнаего, самотворьнааго, самотворьнаго, самотворьного, самотворьнога, самотворьнгосамотворьнѹмѹ, самотворьнѹемѹ, самотворьнѹѹмѹ, самотворьнѹмѹ, самотворьноомѹ, самотворьномѹ, самотворьноѹмѹ, самотворьнмѹсамотворьнꙑ, самотворьнꙑ, самотворьносамотворьнаго, самотворьнаего, самотворьнааго, самотворьнаго, самотворьного, самотворьнога, самотворьнгосамотворьнꙑмь, самотворьнꙑмь, самотворьнꙑмъ, самотворьнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
самотворьнѣмь, самотворьнѣемь, самотворьнѣѣмь, самотворьнѣамь, самотворьнѣмь, самотворьнѣмъ, самотворьнѣемъ, самотворьнѣѣмъ, самотворьнѣамъ, самотворьнѣмъ, самотворьномь, самотворьномъсамотворьнꙑ, самотворьнꙑ, самотворьносамотворьнсамотворьнꙑхъ, самотворьнꙑхъ, самотворьнꙑхь, самотворьнꙑхь, самотворьнѣхъ, самотворьнѣхьсамотворьнꙑмъ, самотворьнꙑмъ, самотворьнꙑмь, самотворьнꙑмь, самотворьнѣмъ, самотворьнѣмьсамотворьнꙑѧ, самотворьнꙑꙗ, самотворьнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
самотворьнꙑм, самотворьнꙑмсамотворьнꙑхъ, самотворьнꙑхъ, самотворьнꙑхь, самотворьнꙑхьсамотворьнаꙗ, самотворьнаа, самотворьнаѣсамотворьнѹю, самотворьноюсамотворьнꙑма, самотворьнꙑмасамотворьно, самотворьное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
самотворьнаго, самотворьнаего, самотворьнааго, самотворьнаго, самотворьного, самотворьнога, самотворьнгосамотворьнѹмѹ, самотворьнѹемѹ, самотворьнѹѹмѹ, самотворьнѹмѹ, самотворьноомѹ, самотворьномѹ, самотворьноѹмѹ, самотворьнмѹсамотворьно, самотворьноесамотворьнаго, самотворьннаего, самотворьнааго, самотворьнаго, самотворьного, самотворьнога, самотворьнгосамотворьнꙑмь, самотворьнꙑмь, самотворьнꙑмъ, самотворьнꙑмъсамотворьнѣмь, самотворьнѣемь, самотворьнѣѣмь, самотворьнѣамь, самотворьнѣмь, самотворьнѣмъ, самотворьнѣемъ, самотворьнѣѣмъ, самотворьнѣамъ, самотворьнѣмъ, самотворьномь, самотворьномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
самотворьно, самотворьноесамотворьнаꙗ, самотворьнаа, самотворьнаѣ, самотворьнаѧсамотворьнꙑхъ, самотворьнꙑхъ, самотворьнꙑхь, самотворьнꙑхь, самотворьнѣхъ, самотворьнѣхьсамотворьнꙑмъ, самотворьнꙑмъ, самотворьнꙑмь, самотворьнꙑмь, самотворьнѣмъ, самотворьнѣмьсамотворьнаꙗ, самотворьнаа, самотворьнаѣ, самотворьнаѧсамотворьнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
самотворьнꙑхъ, самотворьнꙑхъ, самотворьнꙑхь, самотворьнꙑхьсамотворьнѣсамотворьнѹю, самотворьноюсамотворьнꙑма, самотворьнꙑмасамотворьнаꙗ, самотворьнаа, самотворьнаѣ, самотворьнаѧсамотворьнꙑѧ, самотворьнꙑꙗ, самотворьнѫѭ, самотворьнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
самотворьнѣ, самотворьносамотворьнѫѭ, самотворьнѹю, самотворьноѭ, самотворьноюсамотворьнѫѭ, самотворьноѫ, самотворьноѧ, самотворьноюсамотворьнѣсамотворьнꙑѧ, самотворьнꙑꙗ, самотворьнꙑесамотворьнꙑхъ, самотворьнꙑхъ, самотворьнѣхъ, самотворьнꙑхь, самотворьнꙑхь, самотворьнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
самотворьнꙑмъ, самотворьнꙑмъ, самотворьнѣмъ, самотворьнꙑмь, самотворьнꙑмь, самотворьнѣмьсамотворьнꙑѧ, самотворьнꙑꙗ, самотворьнꙑесамотворьнꙑм, самотворьнꙑмсамотворьнꙑхъ, самотворьнꙑхъ, самотворьнꙑхь, самотворьнꙑхьсамотворьнѣсамотворьнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
самотворьнꙑма, самотворьнꙑмасамотворьнѣ, самотворьнѣшсамотворьнѣшасамотворьнѣшѹ, самотворьнѣшюсамотворьнѣсамотворьнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
самотворьнѣшемь, самотворьнѣшемъсамотворьнѣшсамотворьнѣсамотворьнѣше, самотворьнѣшсамотворьнѣшь, самотворьнѣшъсамотворьнѣшемъ, самотворьнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
самотворьнѣшѧсамотворьнѣшсамотворьнѣшхъ, самотворьнѣшхьсамотворьнѣшасамотворьнѣшѹ, самотворьнѣшюсамотворьнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
самотворьнѣе, самотворьнѣ, самотворьнѣшесамотворьнѣшасамотворьнѣшѹ, самотворьнѣшюсамотворьнѣе, самотворьнѣ, самотворьнѣшесамотворьнѣшасамотворьнѣшемь, самотворьнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
самотворьнѣшсамотворьнѣе, самотворьнѣсамотворьнѣша, самотворьнѣшсамотворьнѣшь, самотворьнѣшъсамотворьнѣшемъ, самотворьнѣшемьсамотворьнѣша, самотворьнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
самотворьнѣшсамотворьнѣшхъ, самотворьнѣшхьсамотворьнѣшсамотворьнѣшѹ, самотворьнѣшюсамотворьнѣшемасамотворьнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
самотворьнѣшѧ, самотворьнѣшѫ, самотворьнѣшесамотворьнѣшсамотворьнѣшѫ, самотворьнѣшѧ, самотворьнѣшѹсамотворьнѣшеѭ, самотворьнѣшеѫ, самотворьнѣшеѧ, самотворьнѣшеюсамотворьнѣшсамотворьнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
самотворьнѣшѧ, самотворьнѣшѫ, самотворьнѣшесамотворьнѣшь, самотворьнѣшъсамотворьнѣшамъ, самотворьнѣшамьсамотворьнѣшѧ, самотворьнѣше, самотворьнѣшѫсамотворьнѣшамсамотворьнѣшахъ, самотворьнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
самотворьнѣшсамотворьнѣшѹ, самотворьнѣшюсамотворьнѣшамасамотворьнѣ, самотворьнѣшсамотворьнѣшаго, самотворьнѣшаего, самотворьнѣшааго, самотворьнѣшагосамотворьнѣшѹмѹ, самотворьнѣшѹемѹ, самотворьнѣшѹѹмѹ, самотворьнѣшѹмѹ, самотворьнѣшюмѹ, самотворьнѣшюемѹ, самотворьнѣшюѹмѹ, самотворьнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
самотворьнѣсамотворьнѣшаго, самотворьнѣшаего, самотворьнѣшааго, самотворьнѣшагосамотворьнѣшмь, самотворьнѣшмь, самотворьнѣшмъ, самотворьнѣшмъсамотворьнѣшмь, самотворьнѣшмь, самотворьнѣшмъ, самотворьнѣшмъсамотворьнѣсамотворьнѣше, самотворьнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
самотворьнѣшхъ, самотворьнѣшхъ, самотворьнѣшхь, самотворьнѣшхьсамотворьнѣшмъ, самотворьнѣшмъ, самотворьнѣшмьсамотворьнѣшѧѧ, самотворьнѣшее, самотворьнѣшѫѫсамотворьнѣшм, самотворьнѣшмсамотворьнѣшхъ, самотворьнѣшхъ, самотворьнѣшхьсамотворьнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
самотворьнѣшѹю, самотворьнѣшююсамотворьнѣшма, самотворьнѣшмасамотворьнѣе, самотворьнѣ, самотворьнѣшее, самотворьнѣшесамотворьнѣшаго, самотворьнѣшаего, самотворьнѣшааго, самотворьнѣшагосамотворьнѣшѹмѹ, самотворьнѣшѹемѹ, самотворьнѣшѹѹмѹ, самотворьнѣшѹмѹ, самотворьнѣшюмѹ, самотворьнѣшюемѹ, самотворьнѣшюѹмѹ, самотворьнѣшюмѹсамотворьнѣе, самотворьнѣ, самотворьнѣшее, самотворьнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
самотворьнѣшаго, самотворьнѣшаего, самотворьнѣшааго, самотворьнѣшагосамотворьнѣшмь, самотворьнѣшмь, самотворьнѣшмъ, самотворьнѣшмъсамотворьнѣшмь, самотворьнѣшмь, самотворьнѣшмъ, самотворьнѣшмъсамотворьнѣе, самотворьнѣ, самотворьнѣшее, самотворьнѣшесамотворьнѣшаꙗ, самотворьнѣшаѣ, самотворьнѣшаѧсамотворьнѣшхъ, самотворьнѣшхъ, самотворьнѣшхь, самотворьнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
самотворьнѣшмъ, самотворьнѣшмъ, самотворьнѣшмьсамотворьнѣшаꙗ, самотворьнѣшаѣ, самотворьнѣшаѧсамотворьнѣшм, самотворьнѣшмсамотворьнѣшхъ, самотворьнѣшхъ, самотворьнѣшхьсамотворьнѣшсамотворьнѣшѹю, самотворьнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
самотворьнѣшма, самотворьнѣшмасамотворьнѣшꙗ, самотворьнѣшѣ, самотворьнѣшаꙗсамотворьнѣшѧѧ, самотворьнѣшѧѩ, самотворьнѣшѫѫ, самотворьнѣшаѧ, самотворьнѣшее, самотворьнѣшеѥсамотворьнѣшсамотворьнѣшѫѫ, самотворьнѣшѫѭ, самотворьнѣшѧѧ, самотворьнѣшѧѩ, самотворьнѣшююсамотворьнѣшѫѫ, самотворьнѣшѫѭ, самотворьнѣшѧѧ, самотворьнѣшѧѩ, самотворьнѣшюю, самотворьнѣшеѭ, самотворьнѣшеѫ, самотворьнѣшеѧ, самотворьнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
самотворьнѣшсамотворьнѣшꙗ, самотворьнѣшѣсамотворьнѣшѧѧ, самотворьнѣшѧѩ, самотворьнѣшѫѫ, самотворьнѣшаѧ, самотворьнѣшее, самотворьнѣшеѥсамотворьнѣшхъ, самотворьнѣшхъ, самотворьнѣшхь, самотворьнѣшхьсамотворьнѣшмъ, самотворьнѣшмъ, самотворьнѣшмь, самотворьнѣшмьсамотворьнѣшѧѧ, самотворьнѣшѧѩ, самотворьнѣшѫѫ, самотворьнѣшаѧ, самотворьнѣшее, самотворьнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
самотворьнѣшм, самотворьнѣшмсамотворьнѣшхъ, самотворьнѣшхъ, самотворьнѣшхь, самотворьнѣшхьсамотворьнѣшсамотворьнѣшѹю, самотворьнѣшююсамотворьнѣшма, самотворьнѣшма
самотворьнъ -ꙑ прил Самотворен, създаден от самия себе си, самосъздаващ се обьште бо цѣсарьств. а не вьнѣ тоѧжде ьст сꙑнов слово прꙙштамо стъ. не бо н наьномо н прбꙑваѭште. л ѹхѹдѣѭште. мль. нъ стьствьно  самотворьно по стнѣ С 327.22 Изч С Гр ἰδιόκτητος Нвб самотворен ОА НТ Дюв НГер ДА