Исторически речник
съль  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
съл, съльсълꙗ, съла, съльꙗсълю, сълѹ, съльюсълмь, съльмь, сълмъ, съльмъ, сълмь, сълмъсъл, съль, сълсълꙗ, съла, съльꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
съл, съль, сълесълмъ, съльмъ, сълмь, съльмь, сълмъ, сълмь, съломъ, съламъсъл, съль, съл, сълмсълхъ, съльхъ, сълхь, съльхь, сълхъ, сълхьсъл, съльсълю, сълѹ, сълью
NnDu
сълма, съльма, сълма, сълма
съль -ꙗ ср Наличие, проява на същността прѧст(н)ц бо хо(у б)ꙑхомъ. аще ꙋбо (п)око... съл(ѣ) его до конъца ꙁвѣст... н(ъ) ѹдръжмъ Е 8а 18 Изч Е Гр ὑπόστασις съл Нвб Срв [на]личие ОА ВА ЕтМл БТР АР РБЕ