Исторически речник
съꙁвѣстоват  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
съꙁвѣстоватсъꙁвѣстѹѭ, съꙁвѣстѹѫ, съꙁвѣстѹѧ, съꙁвѣстѹюсъꙁвѣстѹш, съꙁвѣстѹеш, съꙁвѣстѹѹшсъꙁвѣстѹтъ, съꙁвѣстѹетъ, съꙁвѣстѹѹтъ, съꙁвѣстѹть, съꙁвѣстѹеть, съꙁвѣстѹѹть, съꙁвѣстѹт, съꙁвѣстѹет, съꙁвѣстѹѹтсъꙁвѣстѹмъ, съꙁвѣстѹемъ, съꙁвѣстѹѹмъ, съꙁвѣстѹмь, съꙁвѣстѹемь, съꙁвѣстѹѹмь, съꙁвѣстѹм, съꙁвѣстѹем, съꙁвѣстѹѹм, съꙁвѣстѹмо, съꙁвѣстѹемо, съꙁвѣстѹѹмосъꙁвѣстѹте, съꙁвѣстѹете, съꙁвѣстѹѹте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
съꙁвѣстѹѭтъ, съꙁвѣстѹѫтъ, съꙁвѣстѹѧтъ, съꙁвѣстѹютъ, съꙁвѣстѹѭть, съꙁвѣстѹѫть, съꙁвѣстѹѧть, съꙁвѣстѹють, съꙁвѣстѹѭт, съꙁвѣстѹѫт, съꙁвѣстѹѧт, съꙁвѣстѹютсъꙁвѣстѹвѣ, съꙁвѣстѹевѣ, съꙁвѣстѹѹвѣсъꙁвѣстѹта, съꙁвѣстѹета, съꙁвѣстѹѹтасъꙁвѣстѹте, съꙁвѣстѹете, съꙁвѣстѹѹтесъꙁвѣстѹсъꙁвѣстѹ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
съꙁвѣстѹмъ, съꙁвѣстѹмь, съꙁвѣстѹмсъꙁвѣстѹтесъꙁвѣстѹвѣсъꙁвѣстѹтасъꙁвѣстовахъ, съꙁвѣстовахь, съꙁвѣстовахсъꙁвѣстова
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
съꙁвѣстовасъꙁвѣстовахомъ, съꙁвѣстовахомь, съꙁвѣстовахом, съꙁвѣстовахомꙑсъꙁвѣстовастесъꙁвѣстовашѧ, съꙁвѣстовашѫ, съꙁвѣстоваша, съꙁвѣстоваше, съꙁвѣстовахѫсъꙁвѣстоваховѣсъꙁвѣстоваста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
съꙁвѣстовастесъꙁвѣстоваахъ, съꙁвѣстовахъ, съꙁвѣстоваахь, съꙁвѣстовахь, съꙁвѣстоваах, съꙁвѣстовахсъꙁвѣстовааше, съꙁвѣстовашесъꙁвѣстовааше, съꙁвѣстовашесъꙁвѣстоваахомъ, съꙁвѣстовахомъ, съꙁвѣстоваахомь, съꙁвѣстовахомь, съꙁвѣстоваахом, съꙁвѣстовахомсъꙁвѣстоваашете, съꙁвѣстовашете, съꙁвѣстоваасте, съꙁвѣстовасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
съꙁвѣстоваахѫ, съꙁвѣстовахѫ, съꙁвѣстоваахѹ, съꙁвѣстовахѹсъꙁвѣстовааховѣ, съꙁвѣстоваховѣсъꙁвѣстоваашета, съꙁвѣстовашета, съꙁвѣстовааста, съꙁвѣстовастасъꙁвѣстоваашете, съꙁвѣстовашете, съꙁвѣстоваасте, съꙁвѣстовасте
съꙁвѣстоват -съꙁвѣстѹѭ -съꙁвѣстѹш несв Свидетелствам, потвърждавам, уверявам ѣже бо бъ съвелъ естъ ка. да не раꙁлюаете сѧ. фропітѹ же малахеѹ сꙑꙁвѣстѹѭштю бві. ꙇ глѫштю. ꙇ женѫ юності твоеѩ. да не оставші К 2b 14 Изч К сꙑꙁвѣстоват Нвб Срв известувам остар МлБТР