Исторически речник
снопъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
снопъ, снопьснопаснопѹ, сноповснопъ, снопьснопаснопомь, снопомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
снопѣснопесноп, сноповеснопъ, снопь, сноповъ, сноповьснопомъ, снопомь, сноповомъ, сноповомьснопꙑ, сноповꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
снопꙑ, сноповꙑ, снопъмснопѣхъ, снопѣхь, снопохъ, снопохь, сноповохъ, сноповохьснопаснопѹснопома
снопъ м Сноп, връзка съберѣте пръвѣе плѣвелъ. ꙇ съвѧжате  въ снопꙑ. ѣко съжешт ѩ М Мт 13.30 З А У снопꙑ вѧꙁат δραγματίζω Връзвам на снопове, събирам снопи да ако наꙙ снопꙑ вꙙꙁат. ѹслꙑша гласъ глагол҄ѫшть довьл҄етъ т  мн С 41.1—2 Изч М З А У С Гр δεσμή Нвб сноп, снопи, снопове мн ОА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА Срв Чакаловото снопйе МИ ГХ,МИМ