Исторически речник
сон҄ь  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
соньсонꙗ, сонѣсонюсонсонꙗ, сонѣсонемь, сонемъ, сонѥмъ, сонѥмь
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
сонсоне, сонюсонсонсонемъ, сонемь, сонѥмъ, сонѥмьсонѧ, сонѩ, сонѫ, соне
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
сонсонхъ, сонхьсонꙗ, сонѣсонюсонема, сонѥмасоне, сонѥ
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
сонꙗ, сонѣсонюсоне, сонѥсонꙗ, сонѣсонемь, сонемъ, сонѥмъ, сонѥмьсон
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
сона, сонꙗсонсонемъ, сонемь, сонѥмъ, сонѥмьсона, сонꙗсонсонхъ, сонхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
сонсонюсонема, сонѥмасон, сонꙗсонѧ, сонѩ, сонѭ, соне, сонѥсон
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
сонѭ, сонѧ, сонѩ, сонюсонеѭ, сонеѫ, сонѥѭ, сонѥѫ, сонею, сонѥюсонсонѧ, сонѩ, сонѭ, соне, сонѥсонсонꙗмъ, сонꙗмь, сонѣмъ, сонѣмь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
сонѧ, сонѩ, сонѭ, соне, сонѥсонꙗм, сонѣмсонꙗхъ, сонѣхьсонсонюсонꙗма, сонѣма
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
сонь, сон, соне, сонсонꙗго, сонꙗего, сонꙗаго, сонꙗго, сонего, сонега, сонѣго, сонѣего, сонѣаго, сонѣго, сонѧго, сонѧего, сонѧаго, сонѧго, сонгосонюмѹ, сонюемѹ, сонюѹмѹ, сонююмѹ, сонюмѹ, сонемѹ, сонмѹсонь, сон, соне, сонсонꙗго, сонꙗего, сонꙗаго, сонꙗго, сонего, сонега, сонѣго, сонѣего, сонѣаго, сонѣго, сонѧго, сонѧего, сонѧаго, сонѧго, сонгосонмь, сонмь, сонмъ, сонмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
сонмь, сонмь, сонмъ, сонмъ, сонемь, сонемъ, сонѣмь, сонѣмъсонь, сон, соне, сонсон, сонсонхъ, сонхъ, сонхь, сонхьсонмъ, сонмъ, сонмь, сонмьсонѧѧ, сонѩѧ, сонѧѩ, сонꙗѧ, сонѧꙗ, сонꙗꙗ, сонꙗа, сонее, соне, соне
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
сонм, сонмсонхъ, сонхъ, сонхь, сонхьсонꙗꙗ, сонѣꙗ, сонꙗа, сонѣа, сонѣѣ, сонѧѧсонююсонма, сонмасоне, сонее
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
сонꙗго, сонꙗего, сонꙗаго, сонꙗго, сонего, сонега, сонѣго, сонѣего, сонѣаго, сонѣго, сонѧго, сонѧего, сонѧаго, сонѧго, сонгосонюмѹ, сонюемѹ, сонюѹмѹ, сонююмѹ, сонюмѹ, сонемѹ, сонмѹсоне, сонеесонꙗго, сонꙗего, сонꙗаго, сонꙗго, сонего, сонега, сонѣго, сонѣего, сонѣаго, сонѣго, сонѧго, сонѧего, сонѧаго, сонѧго, сонгосонмь, сонмь, сонмъ, сонмъсонмь, сонмь, сонмъ, сонмъ, сонемь, сонемъ, сонѣмь, сонѣмъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
соне, сонеесонꙗꙗ, сонꙗа, сонꙗѧ, сонѧѧ, сонѣꙗ, сонѣа, сонѣѣсонхъ, сонхъ, сонхь, сонхьсонмъ, сонмъ, сонмь, сонмьсонꙗꙗ, сонꙗа, сонꙗѧ, сонѧѧ, сонѣꙗ, сонѣа, сонѣѣсонм, сонм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
сонхъ, сонхъ, сонхь, сонхьсонсонююсонма, сонмасонꙗꙗ, сонꙗа, сонѣꙗ, сонѣа, сонѣѣ, сонѧѧсонѧѧ, сонѩѧ, сонее, сонѥѥ, сонеѥ, сонꙗѧ, сонѧ
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
сон, сонесонѭѭ, сонеѭ, сонѧѧ, сонѩѧ, сонююсонеѭ, сонеѫ, сонѥѭ, сонѥѫ, сонѭѭ, сонеѧ, сонею, сонѥѧ, сонѥюсон, сонѣсонѧѧ, сонѩѩ, сонѩѧ, сонꙗѧ, сонѭѭ, сонее, сонѥе, сонѧсонхъ, сонхъ, сонхь, сонхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
сонмъ, сонмъ, сонмь, сонмьсонѧѧ, сонѩѩ, сонѩѧ, сонꙗѧ, сонѭѭ, сонее, сонѥе, сонѧсонм, сонмсонхъ, сонхъ, сонхь, сонхьсонсонюю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
сонма, сонма-----
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
сон҄ь прил притеж МИ Сионов, който се отнася до Сион, сионски любіть гь врата сіонѣ пае вьсѣхъ селъ ѣковль СП 86.2 Срв. Е26б 16 ѣко роса еръмѹнѣ съходѩштіѣ на горꙑ сонѩ СП 132.3 Срв. СЕ9а 14 егда въꙁврат гь плѣнъ сонь СП 125.1 дъщ сонꙗ, сꙑнове сон҄ ϑυγάτηρ [τῆς] Σιών, υἱοὶ [τῆς] Σιών Като образно название на жителите на Ерусалим или на юдейския народ да ісповѣмь вьсѩ хвалꙑ твоѩ. въ вратѣхъ дръштері (!) сіоні СП 72.28 радѹ сꙙ ꙁѣло дьшт сѡнꙗ С 324. 18 Срв. С337.3—4 аште да сте сꙑнове сѡн҄. лкѹте съ ꙙдꙑ свом С 324.23—24 Изч Е СП СЕ С Гр [τῆς] Σιών сіонь сѡнъ сѡн҄ь