Исторически речник
спѣшт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
спѣштспѣшѫ, спѣшѹспѣшшспѣштъ, спѣшть, спѣштспѣшмъ, спѣшмь, спѣшм, спѣшмоспѣште
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
спѣшѧтъ, спѣшѧть, спѣшѧтспѣшвѣспѣштаспѣштеспѣшспѣш
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
спѣшмъ, спѣшмь, спѣшмспѣштеспѣшвѣспѣштаспѣшхъ, спѣшхь, спѣшхспѣш
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
спѣшспѣшхомъ, спѣшхомь, спѣшхом, спѣшхмꙑспѣшстеспѣшшѧ, спѣшшѫ, спѣшша, спѣшше, спѣшхѫспѣшховѣспѣшста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
спѣшстеспѣшаахъ, спѣшахъ, спѣшаахь, спѣшахь, спѣшаах, спѣшахспѣшааше, спѣшашеспѣшааше, спѣшашеспѣшаахомъ, спѣшахомъ, спѣшаахомь, спѣшахомь, спѣшаахом, спѣшахомспѣшаашете, спѣшашете, спѣшаасте, спѣшасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
спѣшаахѫ, спѣшахѫ, спѣшаахѹ, спѣшахѹспѣшааховѣ, спѣшаховѣспѣшаашета, спѣшашета, спѣшааста, спѣшастаспѣшаашете, спѣшашете, спѣшаасте, спѣшасте
спѣшт -спѣшѫ -спѣшш несв 1. Стремя се, старая се, усърден съм вдш л колꙿм т спѣшꙙтъ о стнѣ  не хотꙙште С 441.9 2. Бързам, движа се с голяма скорост  пѫтемь мнѹѧ  спѣшꙙ ꙗкоже  подоба.  на то прдеш  сътворш ѹста така ꙗка же рѣхомъ С 380.25—26 Изч С Гр σπουδάζω Нвб спеша ’бързам’ остар ОА ВА НГер ЕА БТР АР