Исторически речник
свобаждат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
свобаждатсвобаждаѭ, свобаждаѫ, свобаждаѧ, свобаждаюсвобаждаш, свобаждаеш, свобаждаашсвобаждатъ, свобаждаетъ, свобаждаатъ, свобаждать, свобаждаеть, свобаждаать, свобаждат, свобаждает, свобаждаатсвобаждамъ, свобаждаемъ, свобаждаамъ, свобаждамь, свобаждаемь, свобаждаамь, свобаждам, свобаждаем, свобаждаам, свобаждамо, свобаждаемо, свобаждаамосвобаждате, свобаждаете, свобаждаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
свобаждаѭтъ, свобаждаѫтъ, свобаждаѧтъ, свобаждаютъ, свобаждаѭть, свобаждаѫть, свобаждаѧть, свобаждають, свобаждаѭт, свобаждаѫт, свобаждаѧт, свобаждаютсвобаждавѣ, свобаждаевѣ, свобаждаавѣсвобаждата, свобаждаета, свобаждаатасвобаждате, свобаждаете, свобаждаатесвобаждасвобажда
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
свобаждамъ, свобаждамь, свобаждамсвобаждатесвобаждавѣсвобаждатасвобаждахъ, свобаждахь, свобаждахсвобажда
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
свобаждасвобаждахомъ, свобаждахомь, свобаждахом, свобаждахмꙑсвобаждастесвобаждашѧ, свобаждашѫ, свобаждаша, свобаждаше, свобаждахѫсвобаждаховѣсвобаждаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
свобаждастесвобаждаахъ, свобаждахъ, свобаждаахь, свобаждахь, свобаждаах, свобаждахсвобаждааше, свобаждашесвобаждааше, свобаждашесвобаждаахомъ, свобаждахомъ, свобаждаахомь, свобаждахомь, свобаждаахом, свобаждахомсвобаждаашете, свобаждашете, свобаждаасте, свобаждасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
свобаждаахѫ, свобаждахѫ, свобаждаахѹ, свобаждахѹсвобаждааховѣ, свобаждаховѣсвобаждаашета, свобаждашета, свобаждааста, свобаждастасвобаждаашете, свобаждашете, свобаждаасте, свобаждасте
свобаждат -свобаждаѭ -свобаждаш несв Освобождавам, спасявам от наказание днⷭ҇е. адамъ обнавлѣетъ сѧ. ꙇ евъга свобаждаетъ сѧ СЕ 2а 5—6 свобаждат сѧ Изч СЕ Нвб свобождам [се], свободя [се], свобождавам [се] диал ВА НТ НГер ЕтМл Срв [о]свободя [се], [о]свобождавам [се] ОА АК НТ БТР АР ДА