Исторически речник
спекѹлаторъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
спекѹлаторъ, спекѹлаторьспекѹлатораспекѹлаторѹ, спекѹлаторовспекѹлаторъ, спекѹлаторьспекѹлатораспекѹлаторомь, спекѹлаторомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
спекѹлаторѣспекѹлатореспекѹлатор, спекѹлаторовеспекѹлаторъ, спекѹлаторь, спекѹлаторовъ, спекѹлаторовьспекѹлаторомъ, спекѹлаторомь, спекѹлаторовомъ, спекѹлаторовомьспекѹлаторꙑ, спекѹлаторовꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
спекѹлаторꙑ, спекѹлаторовꙑ, спекѹлаторъмспекѹлаторѣхъ, спекѹлаторѣхь, спекѹлаторохъ, спекѹлаторохь, спекѹлаторовохъ, спекѹлаторовохьспекѹлатораспекѹлаторѹспекѹлаторома
спекѹлаторъ м Палач; изпълнител на смъртни присъди  абе посълавъ цръ спекѵлатора. повелѣ прнесті главѫ его А Мк 6.27 вовода же повелѣ тѣло мѹ въврѣшт вь рѣкѫ. нъ вьꙁꙙшꙙ  крьстꙗн отъ спекѹлатора. давъше мѹ тр десꙙт ꙁлатцъ С 23.19 Изч А С От гр σπεκουλάτωρ спекѵлаторъ Нвб спекулатор остар ВА