Исторически речник
сановтъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
сановтъ, сановтьсановтасановтѹсановтъ, сановтьсановтасановтомь, сановтомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
сановтѣсановте, сановтꙑсановтсановтъ, сановтьсановтомъ, сановтомьсановтꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
сановтꙑсановтѣхъ, сановтѣхьсановтасановтѹсановтомасановто
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
сановтасановтѹсановтосановтасановтомь, сановтомъсановтѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
сановтасановтъ, сановтьсановтомъ, сановтомьсановтасановтꙑсановтѣхъ, сановтѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
сановтѣсановтѹсановтомасановтасановтꙑ, сановтѫсановтѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
сановтѫ, сановтѹсановтоѭ, сановтоѫ, сановтоѧ, сановтоюсановтѣсановтꙑсановтъ, сановтьсановтамъ, сановтамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
сановтꙑсановтамсановтахъ, сановтахьсановтѣсановтѹсановтама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
сановтꙑ, сановтꙑ, сановтосановтаго, сановтаего, сановтааго, сановтаго, сановтого, сановтога, сановтгосановтѹмѹ, сановтѹемѹ, сановтѹѹмѹ, сановтѹмѹ, сановтоомѹ, сановтомѹ, сановтоѹмѹ, сановтмѹсановтꙑ, сановтꙑ, сановтосановтаго, сановтаего, сановтааго, сановтаго, сановтого, сановтога, сановтгосановтꙑмь, сановтꙑмь, сановтꙑмъ, сановтꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
сановтѣмь, сановтѣемь, сановтѣѣмь, сановтѣамь, сановтѣмь, сановтѣмъ, сановтѣемъ, сановтѣѣмъ, сановтѣамъ, сановтѣмъ, сановтомь, сановтомъсановтꙑ, сановтꙑ, сановтосановтсановтꙑхъ, сановтꙑхъ, сановтꙑхь, сановтꙑхь, сановтѣхъ, сановтѣхьсановтꙑмъ, сановтꙑмъ, сановтꙑмь, сановтꙑмь, сановтѣмъ, сановтѣмьсановтꙑѧ, сановтꙑꙗ, сановтꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
сановтꙑм, сановтꙑмсановтꙑхъ, сановтꙑхъ, сановтꙑхь, сановтꙑхьсановтаꙗ, сановтаа, сановтаѣсановтѹю, сановтоюсановтꙑма, сановтꙑмасановто, сановтое
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
сановтаго, сановтаего, сановтааго, сановтаго, сановтого, сановтога, сановтгосановтѹмѹ, сановтѹемѹ, сановтѹѹмѹ, сановтѹмѹ, сановтоомѹ, сановтомѹ, сановтоѹмѹ, сановтмѹсановто, сановтоесановтаго, сановтаего, сановтааго, сановтаго, сановтого, сановтога, сановтгосановтꙑмь, сановтꙑмь, сановтꙑмъ, сановтꙑмъсановтѣмь, сановтѣемь, сановтѣѣмь, сановтѣамь, сановтѣмь, сановтѣмъ, сановтѣемъ, сановтѣѣмъ, сановтѣамъ, сановтѣмъ, сановтомь, сановтомъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
сановто, сановтоесановтаꙗ, сановтаа, сановтаѣ, сановтаѧсановтꙑхъ, сановтꙑхъ, сановтꙑхь, сановтꙑхь, сановтѣхъ, сановтѣхьсановтꙑмъ, сановтꙑмъ, сановтꙑмь, сановтꙑмь, сановтѣмъ, сановтѣмьсановтаꙗ, сановтаа, сановтаѣ, сановтаѧсановтꙑм, сановтꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
сановтꙑхъ, сановтꙑхъ, сановтꙑхь, сановтꙑхьсановтѣсановтѹю, сановтоюсановтꙑма, сановтꙑмасановтаꙗ, сановтаа, сановтаѣ, сановтаѧсановтꙑѧ, сановтꙑꙗ, сановтѫѭ, сановтꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
сановтѣ, сановтосановтѫѭ, сановтѹю, сановтоѭ, сановтоюсановтѫѭ, сановтоѫ, сановтоѧ, сановтоюсановтѣсановтꙑѧ, сановтꙑꙗ, сановтꙑесановтꙑхъ, сановтꙑхъ, сановтѣхъ, сановтꙑхь, сановтꙑхь, сановтѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
сановтꙑмъ, сановтꙑмъ, сановтѣмъ, сановтꙑмь, сановтꙑмь, сановтѣмьсановтꙑѧ, сановтꙑꙗ, сановтꙑесановтꙑм, сановтꙑмсановтꙑхъ, сановтꙑхъ, сановтꙑхь, сановтꙑхьсановтѣсановтѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
сановтꙑма, сановтꙑмасановтѣ, сановтѣшсановтѣшасановтѣшѹ, сановтѣшюсановтѣсановтѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
сановтѣшемь, сановтѣшемъсановтѣшсановтѣсановтѣше, сановтѣшсановтѣшь, сановтѣшъсановтѣшемъ, сановтѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
сановтѣшѧсановтѣшсановтѣшхъ, сановтѣшхьсановтѣшасановтѣшѹ, сановтѣшюсановтѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
сановтѣе, сановтѣ, сановтѣшесановтѣшасановтѣшѹ, сановтѣшюсановтѣе, сановтѣ, сановтѣшесановтѣшасановтѣшемь, сановтѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
сановтѣшсановтѣе, сановтѣсановтѣша, сановтѣшсановтѣшь, сановтѣшъсановтѣшемъ, сановтѣшемьсановтѣша, сановтѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
сановтѣшсановтѣшхъ, сановтѣшхьсановтѣшсановтѣшѹ, сановтѣшюсановтѣшемасановтѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
сановтѣшѧ, сановтѣшѫ, сановтѣшесановтѣшсановтѣшѫ, сановтѣшѧ, сановтѣшѹсановтѣшеѭ, сановтѣшеѫ, сановтѣшеѧ, сановтѣшеюсановтѣшсановтѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
сановтѣшѧ, сановтѣшѫ, сановтѣшесановтѣшь, сановтѣшъсановтѣшамъ, сановтѣшамьсановтѣшѧ, сановтѣше, сановтѣшѫсановтѣшамсановтѣшахъ, сановтѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
сановтѣшсановтѣшѹ, сановтѣшюсановтѣшамасановтѣ, сановтѣшсановтѣшаго, сановтѣшаего, сановтѣшааго, сановтѣшагосановтѣшѹмѹ, сановтѣшѹемѹ, сановтѣшѹѹмѹ, сановтѣшѹмѹ, сановтѣшюмѹ, сановтѣшюемѹ, сановтѣшюѹмѹ, сановтѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
сановтѣсановтѣшаго, сановтѣшаего, сановтѣшааго, сановтѣшагосановтѣшмь, сановтѣшмь, сановтѣшмъ, сановтѣшмъсановтѣшмь, сановтѣшмь, сановтѣшмъ, сановтѣшмъсановтѣсановтѣше, сановтѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
сановтѣшхъ, сановтѣшхъ, сановтѣшхь, сановтѣшхьсановтѣшмъ, сановтѣшмъ, сановтѣшмьсановтѣшѧѧ, сановтѣшее, сановтѣшѫѫсановтѣшм, сановтѣшмсановтѣшхъ, сановтѣшхъ, сановтѣшхьсановтѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
сановтѣшѹю, сановтѣшююсановтѣшма, сановтѣшмасановтѣе, сановтѣ, сановтѣшее, сановтѣшесановтѣшаго, сановтѣшаего, сановтѣшааго, сановтѣшагосановтѣшѹмѹ, сановтѣшѹемѹ, сановтѣшѹѹмѹ, сановтѣшѹмѹ, сановтѣшюмѹ, сановтѣшюемѹ, сановтѣшюѹмѹ, сановтѣшюмѹсановтѣе, сановтѣ, сановтѣшее, сановтѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
сановтѣшаго, сановтѣшаего, сановтѣшааго, сановтѣшагосановтѣшмь, сановтѣшмь, сановтѣшмъ, сановтѣшмъсановтѣшмь, сановтѣшмь, сановтѣшмъ, сановтѣшмъсановтѣе, сановтѣ, сановтѣшее, сановтѣшесановтѣшаꙗ, сановтѣшаѣ, сановтѣшаѧсановтѣшхъ, сановтѣшхъ, сановтѣшхь, сановтѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
сановтѣшмъ, сановтѣшмъ, сановтѣшмьсановтѣшаꙗ, сановтѣшаѣ, сановтѣшаѧсановтѣшм, сановтѣшмсановтѣшхъ, сановтѣшхъ, сановтѣшхьсановтѣшсановтѣшѹю, сановтѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
сановтѣшма, сановтѣшмасановтѣшꙗ, сановтѣшѣ, сановтѣшаꙗсановтѣшѧѧ, сановтѣшѧѩ, сановтѣшѫѫ, сановтѣшаѧ, сановтѣшее, сановтѣшеѥсановтѣшсановтѣшѫѫ, сановтѣшѫѭ, сановтѣшѧѧ, сановтѣшѧѩ, сановтѣшююсановтѣшѫѫ, сановтѣшѫѭ, сановтѣшѧѧ, сановтѣшѧѩ, сановтѣшюю, сановтѣшеѭ, сановтѣшеѫ, сановтѣшеѧ, сановтѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
сановтѣшсановтѣшꙗ, сановтѣшѣсановтѣшѧѧ, сановтѣшѧѩ, сановтѣшѫѫ, сановтѣшаѧ, сановтѣшее, сановтѣшеѥсановтѣшхъ, сановтѣшхъ, сановтѣшхь, сановтѣшхьсановтѣшмъ, сановтѣшмъ, сановтѣшмь, сановтѣшмьсановтѣшѧѧ, сановтѣшѧѩ, сановтѣшѫѫ, сановтѣшаѧ, сановтѣшее, сановтѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
сановтѣшм, сановтѣшмсановтѣшхъ, сановтѣшхъ, сановтѣшхь, сановтѣшхьсановтѣшсановтѣшѹю, сановтѣшююсановтѣшма, сановтѣшма
сановтъ -ꙑ прил Сановит, който има висок сан, високо обществено положение, заема почетна длъжност; знатен, почтен о вьсѣкомъ бо крьстіꙗнѣ. каꙁнь цѣсарьска лежтъ. любо ѹбогъ стъ любо богатъ. любо сановтъ любо смръдъ С 101.23 самъ блаженꙑ патрк҄ еппъ. съ сановтꙑм мѫж молтъ раба бжьꙗ С 561.15 Като същ. сановт, сановт м мн Сановници, хора с висока длъжност прде съ множьствомъ воводъ  каꙁньцъ  жѹпанъ.  сановтꙑм С 561.25 тѹ бѣахѫ вьс. же съ болꙗрномъ троконꙿдмъ сановтї  жѹпан С 562.26 пѹст же мѫжꙙ жѹпанꙑ  сановтꙑ къ стѹмѹ С 561.7 Изч С Гр ἀξιωματικός Нвб сановит ОА ВА НГер ЕтМл ЕА