Исторически речник
слоновьнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
слоновьнъ, слоновьньслоновьнаслоновьнѹслоновьнъ, слоновьньслоновьнаслоновьномь, слоновьномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
слоновьнѣслоновьне, слоновьнꙑслоновьнслоновьнъ, слоновьньслоновьномъ, слоновьномьслоновьнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
слоновьнꙑслоновьнѣхъ, слоновьнѣхьслоновьнаслоновьнѹслоновьномаслоновьно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
слоновьнаслоновьнѹслоновьнослоновьнаслоновьномь, слоновьномъслоновьнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
слоновьнаслоновьнъ, слоновьньслоновьномъ, слоновьномьслоновьнаслоновьнꙑслоновьнѣхъ, слоновьнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
слоновьнѣслоновьнѹслоновьномаслоновьнаслоновьнꙑ, слоновьнѫслоновьнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
слоновьнѫ, слоновьнѹслоновьнѭ, слоновьноѫ, слоновьноѧ, слоновьноюслоновьнѣслоновьнꙑслоновьнъ, слоновьньслоновьнамъ, слоновьнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
слоновьнꙑслоновьнамслоновьнахъ, слоновьнахьслоновьнѣслоновьнѹслоновьнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
слоновьнꙑ, слоновьнꙑ, слоновьнослоновьнаго, слоновьнаего, слоновьнааго, слоновьнаго, слоновьного, слоновьнога, слоновьнгослоновьнѹмѹ, слоновьнѹемѹ, слоновьнѹѹмѹ, слоновьнѹмѹ, слоновьноомѹ, слоновьномѹ, слоновьноѹмѹ, слоновьнмѹслоновьнꙑ, слоновьнꙑ, слоновьнослоновьнаго, слоновьнаего, слоновьнааго, слоновьнаго, слоновьного, слоновьнога, слоновьнгослоновьнꙑмь, слоновьнꙑмь, слоновьнꙑмъ, слоновьнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
слоновьнѣмь, слоновьнѣемь, слоновьнѣѣмь, слоновьнѣамь, слоновьнѣмь, слоновьнѣмъ, слоновьнѣемъ, слоновьнѣѣмъ, слоновьнѣамъ, слоновьнѣмъ, слоновьномь, слоновьномъслоновьнꙑ, слоновьнꙑ, слоновьнослоновьнслоновьнꙑхъ, слоновьнꙑхъ, слоновьнꙑхь, слоновьнꙑхь, слоновьнѣхъ, слоновьнѣхьслоновьнꙑмъ, слоновьнꙑмъ, слоновьнꙑмь, слоновьнꙑмь, слоновьнѣмъ, слоновьнѣмьслоновьнꙑѧ, слоновьнꙑꙗ, слоновьнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
слоновьнꙑм, слоновьнꙑмслоновьнꙑхъ, слоновьнꙑхъ, слоновьнꙑхь, слоновьнꙑхьслоновьнаꙗ, слоновьнаа, слоновьнаѣслоновьнѹю, слоновьноюслоновьнꙑма, слоновьнꙑмаслоновьно, слоновьное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
слоновьнаго, слоновьнаего, слоновьнааго, слоновьнаго, слоновьного, слоновьнога, слоновьнгослоновьнѹмѹ, слоновьнѹемѹ, слоновьнѹѹмѹ, слоновьнѹмѹ, слоновьноомѹ, слоновьномѹ, слоновьноѹмѹ, слоновьнмѹслоновьно, слоновьноеслоновьнаго, слоновьнаего, слоновьнааго, слоновьнаго, слоновьного, слоновьнога, слоновьнгослоновьнꙑмь, слоновьнꙑмь, слоновьнꙑмъ, слоновьнꙑмъслоновьнѣмь, слоновьнѣемь, слоновьнѣѣмь, слоновьнѣамь, слоновьнѣмь, слоновьнѣмъ, слоновьнѣемъ, слоновьнѣѣмъ, слоновьнѣамъ, слоновьнѣмъ, слоновьномь, слоновьномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
слоновьно, слоновьноеслоновьнаꙗ, слоновьнаа, слоновьнаѣ, слоновьнаѧслоновьнꙑхъ, слоновьнꙑхъ, слоновьнꙑхь, слоновьнꙑхь, слоновьнѣхъ, слоновьнѣхьслоновьнꙑмъ, слоновьнꙑмъ, слоновьнꙑмь, слоновьнꙑмь, слоновьнѣмъ, слоновьнѣмьслоновьнаꙗ, слоновьнаа, слоновьнаѣ, слоновьнаѧслоновьнꙑм, слоновьнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
слоновьнꙑхъ, слоновьнꙑхъ, слоновьнꙑхь, слоновьнꙑхьслоновьнѣслоновьнѹю, слоновьноюслоновьнꙑма, слоновьнꙑмаслоновьнаꙗ, слоновьнаа, слоновьнаѣ, слоновьнаѧслоновьнꙑѧ, слоновьнꙑꙗ, слоновьнѫѭ, слоновьнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
слоновьнѣ, слоновьнослоновьнѫѭ, слоновьнѹю, слоновьноѭ, слоновьноюслоновьнѫѭ, слоновьноѫ, слоновьноѧ, слоновьноюслоновьнѣслоновьнꙑѧ, слоновьнꙑꙗ, слоновьнꙑеслоновьнꙑхъ, слоновьнꙑхъ, слоновьнѣхъ, слоновьнꙑхь, слоновьнꙑхь, слоновьнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
слоновьнꙑмъ, слоновьнꙑмъ, слоновьнѣмъ, слоновьнꙑмь, слоновьнꙑмь, слоновьнѣмьслоновьнꙑѧ, слоновьнꙑꙗ, слоновьнꙑеслоновьнꙑм, слоновьнꙑмслоновьнꙑхъ, слоновьнꙑхъ, слоновьнꙑхь, слоновьнꙑхьслоновьнѣслоновьнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
слоновьнꙑма, слоновьнꙑмаслоновьнѣ, слоновьнѣшслоновьнѣшаслоновьнѣшѹ, слоновьнѣшюслоновьнѣслоновьнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
слоновьнѣшемь, слоновьнѣшемъслоновьнѣшслоновьнѣслоновьнѣше, слоновьнѣшслоновьнѣшь, слоновьнѣшъслоновьнѣшемъ, слоновьнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
слоновьнѣшѧслоновьнѣшслоновьнѣшхъ, слоновьнѣшхьслоновьнѣшаслоновьнѣшѹ, слоновьнѣшюслоновьнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
слоновьнѣе, слоновьнѣ, слоновьнѣшеслоновьнѣшаслоновьнѣшѹ, слоновьнѣшюслоновьнѣе, слоновьнѣ, слоновьнѣшеслоновьнѣшаслоновьнѣшемь, слоновьнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
слоновьнѣшслоновьнѣе, слоновьнѣслоновьнѣша, слоновьнѣшслоновьнѣшь, слоновьнѣшъслоновьнѣшемъ, слоновьнѣшемьслоновьнѣша, слоновьнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
слоновьнѣшслоновьнѣшхъ, слоновьнѣшхьслоновьнѣшслоновьнѣшѹ, слоновьнѣшюслоновьнѣшемаслоновьнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
слоновьнѣшѧ, слоновьнѣшѫ, слоновьнѣшеслоновьнѣшслоновьнѣшѫ, слоновьнѣшѧ, слоновьнѣшѹслоновьнѣшеѭ, слоновьнѣшеѫ, слоновьнѣшеѧ, слоновьнѣшеюслоновьнѣшслоновьнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
слоновьнѣшѧ, слоновьнѣшѫ, слоновьнѣшеслоновьнѣшь, слоновьнѣшъслоновьнѣшамъ, слоновьнѣшамьслоновьнѣшѧ, слоновьнѣше, слоновьнѣшѫслоновьнѣшамслоновьнѣшахъ, слоновьнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
слоновьнѣшслоновьнѣшѹ, слоновьнѣшюслоновьнѣшамаслоновьнѣ, слоновьнѣшслоновьнѣшаго, слоновьнѣшаего, слоновьнѣшааго, слоновьнѣшагослоновьнѣшѹмѹ, слоновьнѣшѹемѹ, слоновьнѣшѹѹмѹ, слоновьнѣшѹмѹ, слоновьнѣшюмѹ, слоновьнѣшюемѹ, слоновьнѣшюѹмѹ, слоновьнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
слоновьнѣслоновьнѣшаго, слоновьнѣшаего, слоновьнѣшааго, слоновьнѣшагослоновьнѣшмь, слоновьнѣшмь, слоновьнѣшмъ, слоновьнѣшмъслоновьнѣшмь, слоновьнѣшмь, слоновьнѣшмъ, слоновьнѣшмъслоновьнѣслоновьнѣше, слоновьнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
слоновьнѣшхъ, слоновьнѣшхъ, слоновьнѣшхь, слоновьнѣшхьслоновьнѣшмъ, слоновьнѣшмъ, слоновьнѣшмьслоновьнѣшѧѧ, слоновьнѣшее, слоновьнѣшѫѫслоновьнѣшм, слоновьнѣшмслоновьнѣшхъ, слоновьнѣшхъ, слоновьнѣшхьслоновьнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
слоновьнѣшѹю, слоновьнѣшююслоновьнѣшма, слоновьнѣшмаслоновьнѣе, слоновьнѣ, слоновьнѣшее, слоновьнѣшеслоновьнѣшаго, слоновьнѣшаего, слоновьнѣшааго, слоновьнѣшагослоновьнѣшѹмѹ, слоновьнѣшѹемѹ, слоновьнѣшѹѹмѹ, слоновьнѣшѹмѹ, слоновьнѣшюмѹ, слоновьнѣшюемѹ, слоновьнѣшюѹмѹ, слоновьнѣшюмѹслоновьнѣе, слоновьнѣ, слоновьнѣшее, слоновьнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
слоновьнѣшаго, слоновьнѣшаего, слоновьнѣшааго, слоновьнѣшагослоновьнѣшмь, слоновьнѣшмь, слоновьнѣшмъ, слоновьнѣшмъслоновьнѣшмь, слоновьнѣшмь, слоновьнѣшмъ, слоновьнѣшмъслоновьнѣе, слоновьнѣ, слоновьнѣшее, слоновьнѣшеслоновьнѣшаꙗ, слоновьнѣшаѣ, слоновьнѣшаѧслоновьнѣшхъ, слоновьнѣшхъ, слоновьнѣшхь, слоновьнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
слоновьнѣшмъ, слоновьнѣшмъ, слоновьнѣшмьслоновьнѣшаꙗ, слоновьнѣшаѣ, слоновьнѣшаѧслоновьнѣшм, слоновьнѣшмслоновьнѣшхъ, слоновьнѣшхъ, слоновьнѣшхьслоновьнѣшслоновьнѣшѹю, слоновьнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
слоновьнѣшма, слоновьнѣшмаслоновьнѣшꙗ, слоновьнѣшѣ, слоновьнѣшаꙗслоновьнѣшѧѧ, слоновьнѣшѧѩ, слоновьнѣшѫѫ, слоновьнѣшаѧ, слоновьнѣшее, слоновьнѣшеѥслоновьнѣшслоновьнѣшѫѫ, слоновьнѣшѫѭ, слоновьнѣшѧѧ, слоновьнѣшѧѩ, слоновьнѣшююслоновьнѣшѫѫ, слоновьнѣшѫѭ, слоновьнѣшѧѧ, слоновьнѣшѧѩ, слоновьнѣшюю, слоновьнѣшеѭ, слоновьнѣшеѫ, слоновьнѣшеѧ, слоновьнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
слоновьнѣшслоновьнѣшꙗ, слоновьнѣшѣслоновьнѣшѧѧ, слоновьнѣшѧѩ, слоновьнѣшѫѫ, слоновьнѣшаѧ, слоновьнѣшее, слоновьнѣшеѥслоновьнѣшхъ, слоновьнѣшхъ, слоновьнѣшхь, слоновьнѣшхьслоновьнѣшмъ, слоновьнѣшмъ, слоновьнѣшмь, слоновьнѣшмьслоновьнѣшѧѧ, слоновьнѣшѧѩ, слоновьнѣшѫѫ, слоновьнѣшаѧ, слоновьнѣшее, слоновьнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
слоновьнѣшм, слоновьнѣшмслоновьнѣшхъ, слоновьнѣшхъ, слоновьнѣшхь, слоновьнѣшхьслоновьнѣшслоновьнѣшѹю, слоновьнѣшююслоновьнѣшма, слоновьнѣшма
слоновьнъ -ꙑ прил вар слоновьнꙑѩ βάρεις ἐλεφάντιναι Дворци от слонова кост ѡтъ варь словенꙑхъ (погр. вм. слоновенꙑхъ, Север., с. 59а, бел. под линия) іꙁ ніхъже въꙁвеселшѩ тѩ СП 44.9 Изч СП слоновенъ Нвб Срв слонов ОА ЕтМл БТР АР ДА