Исторически речник
стъкат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
стъкатстъѫ, стъѧ, стъѹстъешстъетъ, стъеть, стъетстъемъ, стъемь, стъем, стъемостъете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
стъѫтъ, стъѹтъ, стъѫть, стъѹть, стъѫт, стъѹтстъевѣстъетастъетестъстъ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
стъмъ, стъѣмъ, стъамъ, стъмь, стъѣмь, стъамь, стъм, стъѣм, стъамстъте, стъѣте, стъатестъвѣ, стъѣвѣ, стъавѣстъта, стъѣта, стъатастъкахъ, стъкахь, стъкахстъка
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
стъкастъкахомъ, стъкахомь, стъкахом, стъкахмꙑстъкастестъкашѧ, стъкашѫ, стъкаша, стъкаше, стъкахѫстъкаховѣстъкаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
стъкастестъкаахъ, стъкахъ, стъкаахь, стъкахь, стъкаах, стъкахстъкааше, стъкашестъкааше, стъкашестъкаахомъ, стъкахомъ, стъкаахомь, стъкахомь, стъкаахом, стъкахомстъкаашете, стъкашете, стъкаасте, стъкасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
стъкаахѫ, стъкахѫ, стъкаахѹ, стъкахѹстъкааховѣ, стъкаховѣстъкаашета, стъкашета, стъкааста, стъкастастъкаашете, стъкашете, стъкаасте, стъкасте
стъкат -стъкѫ св стъѫ -стъеш Съобщя, известя нещо вон. сташꙙ прѣдъ воводѫ.  стъкашꙙ коментарсмъ глагол҄ѫште. савнъ л стъ ... спръва штемꙑ (отъ вашеѧ) отъ вашеѧ власт С 146.20—21 Изч С Гр ἀπαγγέλλω Нвб Ø