Исторически речник
съготоват  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
съготоватсъготоваѭ, съготоваѫ, съготоваѧ, съготоваюсъготоваш, съготоваеш, съготоваашсъготоватъ, съготоваетъ, съготоваатъ, съготовать, съготоваеть, съготоваать, съготоват, съготовает, съготоваатсъготовамъ, съготоваемъ, съготоваамъ, съготовамь, съготоваемь, съготоваамь, съготовам, съготоваем, съготоваам, съготовамо, съготоваемо, съготоваамосъготовате, съготоваете, съготоваате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
съготоваѭтъ, съготоваѫтъ, съготоваѧтъ, съготоваютъ, съготоваѭть, съготоваѫть, съготоваѧть, съготовають, съготоваѭт, съготоваѫт, съготоваѧт, съготоваютсъготовавѣ, съготоваевѣ, съготоваавѣсъготовата, съготоваета, съготоваатасъготовате, съготоваете, съготоваатесъготовасъготова
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
съготовамъ, съготовамь, съготовамсъготоватесъготовавѣсъготоватасъготовахъ, съготовахь, съготовахсъготова
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
съготовасъготовахомъ, съготовахомь, съготовахом, съготовахмꙑсъготовастесъготовашѧ, съготовашѫ, съготоваша, съготоваше, съготовахѫсъготоваховѣсъготоваста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
съготовастесъготоваахъ, съготовахъ, съготоваахь, съготовахь, съготоваах, съготовахсъготовааше, съготовашесъготовааше, съготовашесъготоваахомъ, съготовахомъ, съготоваахомь, съготовахомь, съготоваахом, съготовахомсъготоваашете, съготовашете, съготоваасте, съготовасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
съготоваахѫ, съготовахѫ, съготоваахѹ, съготовахѹсъготовааховѣ, съготоваховѣсъготоваашета, съготовашета, съготовааста, съготовастасъготоваашете, съготовашете, съготоваасте, съготовасте
съготоват -съготоваѭ -съготоваш св Сготвя, приготвя кде хоштеш съготовамъ т ꙗст пасхѫ. вееръ сꙑ бѣ тъгда. лма ѹбо домѹ не мѣаше владꙑка. сего дѣлꙿма ѹбо глагол҄ѫтъ кде хоштеш ѹготовамъ т ꙗст пасхѫ С 415.30 Прич. мин. страд. като същ. съготованаꙗ ср мн τὰ ἡτοιμασμένα Онова, което е приготвено, подготвено; предназначеното за някого. ꙗко недостонѣе премат съмѣетъ достоньімъ съготованьіхъ ЗЛ Iа 14 Изч С ЗЛ Гр ἑτοιμάζω Нвб Срв сготвя [ядене] ОА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА