Исторически речник
съоблѣщ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
съоблѣщсъоблѣкѫ, съоблѣкѹсъоблѣешсъоблѣетъ, съоблѣеть, съоблѣетсъоблѣемъ, съоблѣемь, съоблѣем, съоблѣемосъоблѣете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
съоблѣкѫтъ, съоблѣкѹтъ, съоблѣкѫть, съоблѣкѹть, съоблѣкѫт, съоблѣкѹтсъоблѣевѣсъоблѣетасъоблѣетесъоблѣцсъоблѣц
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
съоблѣцѣмъсъоблѣцѣтесъоблѣцѣвѣсъоблѣцѣтасъоблѣкохъ, съоблѣкохь, съоблѣкохсъоблѣе
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
съоблѣесъоблѣкохомъ, съоблѣкохомь, съоблѣкохом, съоблѣкохмꙑсъоблѣкостесъоблѣкошѧ, съоблѣкошѫ, съоблѣкоша, съоблѣкоше, съоблѣкохѫсъоблѣкоховѣсъоблѣкоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
съоблѣкосте*съоблѣаахъ*съоблѣааше*съоблѣааше*съоблѣаахомъ*съоблѣаашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*съоблѣаахѫ*съоблѣааховѣ*съоблѣаашета*съоблѣаашете
съоблѣщ -съоблѣкѫ -съоблѣеш св Облека някого по подобие на друг [образно] ѡблъкъше сѧ въ обраꙁъ нестьлѣнꙿна. ꙇ вѣръна женха. съхранте сѧ. въ кротост. ꙇ цѣломѫдрь. аще бо есте съоблъен. вамъ напасть не ѹдоблѣетъ СЕ 97b 4—5 Изч СЕ Гр ἐνδύομαι Нвб Срв облека ОА ВА НГер ЕтМл БТР АР ДА