Исторически речник
страньнкъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
страньнкъ, страньнкь, странънкъ, странънкь, страннкъ, страннкьстраньнка, странънка, страннкастраньнкѹ, странънкѹ, страннкѹстраньнкъ, страньнкь, странънкъ, странънкь, страннкъ, страннкьстраньнка, странънка, страннкастраньнкомь, страньнкомъ, странънкомь, странънкомъ, страннкомь, страннкомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
страньнцѣ, странънцѣ, страннцѣстраньне, странъне, страннестраньнц, странънц, страннцстраньнкъ, страньнкь, странънкъ, странънкь, страннкъ, страннкьстраньнкомъ, страньнкомь, странънкомъ, странънкомь, страннкомъ, страннкомьстраньнкꙑ, странънкꙑ, страннкꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
страньнкꙑ, странънкꙑ, страннкꙑстраньнцѣхъ, страньнцѣхь, странънцѣхъ, странънцѣхь, страннцѣхъ, страннцѣхьстраньнка, странънка, страннкастраньнкѹ, странънкѹ, страннкѹстраньнкома, странънкома, страннкома
страньнкъ м 1. Странник, чужденец, пришълец да сего не раꙁѹмѣеш. еда страннкъ с схъ мѣстъ. да нꙑнꙗ пршълъ с въ градъ сь С 475.20 Срв. С476.3 не тако л подобааше пострадат хѹ. добрѣ наремъ странꙿнкъ С 477.28 2. Странник, пътник кон҄ь же тъ прведе въ манастꙑрь. мьлѣть. на кръмьѭ прходꙙштхъ тѹ страннкъ. гоже конꙗ люта сѫшта  сверѣпа  напраснва С 565.5 страньнкꙑ ѹбват ξενοκτονέω Които убиват чужденци бꙑвшѹ на н҄е бжю гнѣвѹ. творꙙштхъ рад грѣхꙑ  жвѫштхъ на н҄е. страннкꙑ ѹбваѭште С 128.17—18 Изч С страннкъ странꙿнкъ Нвб странник ОА ВА АК ЕтМл БТР АР ДА