Исторически речник
сѹсана  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
сѹсанасѹсанꙑсѹсанѣсѹсанѫ, сѹсанѹсѹсаноѭ, сѹсаноѫ, сѹсаноѧ, сѹсаноюсѹсанѣ
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
сѹсано-----
NfOuNfGuNfDu
---
сѹсана -ꙑ ж ЛИ 1. Сузана — в книгата на пр. Даниил [гл. 13] набожната и красива жена на Йоаким, лъжливо обвинена в изневяра от старейшините, домогващи се към любовта ѝ нꙑнꙗ сѹсана ѹдѣбена бꙑстъ. отъ беꙁаконънѹ старцѹ С 135.2 раꙁгорѣвъ сꙙ стꙑмъ дѹхомъ. акꙑ нъ данлъ о сѹсанѣ. свꙙтꙑ отьцъ наш. сак. прстѫп къ ꙁълоьстънѹѹмѹ С 191.26 2. Сузана — име на жена, следовница на Христос ꙇ оанна жена хѹꙁанѣ прставънка родова.  сѹсана  нꙑ мъногꙑ. ѩже слѹжаахѫ емѹ. отъ мѣ ()н свохъ М Лк 8.3 Изч М С Гр Σουσάννα От евр Šōsǎnnā ’лилия, крин’ Нвб Сузана ж ЛИ СтИл,РЛФИ