Исторически речник
сльꙁт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
сльꙁтсльжѫ, сльжѹсльꙁшсльꙁтъ, сльꙁть, сльꙁтсльꙁмъ, сльꙁмь, сльꙁм, сльꙁмосльꙁте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
сльꙁѧтъ, сльꙁѧть, сльꙁѧтсльꙁвѣсльꙁтасльꙁтесльꙁсльꙁ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
сльꙁмъ, сльꙁмь, сльꙁмсльꙁтесльꙁвѣсльꙁтасльꙁхъ, сльꙁхь, сльꙁхсльꙁ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
сльꙁсльꙁхомъ, сльꙁхомь, сльꙁхом, сльꙁхмꙑсльꙁстесльꙁшѧ, сльꙁшѫ, сльꙁша, сльꙁше, сльꙁхѫсльꙁховѣсльꙁста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
сльꙁстесльжаахъ, сльжахъ, сльжаахь, сльжахь, сльжаах, сльожахсльжааше, сльжашесльжааше, сльжашесльжаахомъ, сльжахомъ, сльжаахомь, сльжахомь, сльжаахом, сльжахомсльжаашете, сльжашете, сльжаасте, сльжасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
сльжаахѫ, сльжахѫ, сльжаахѹ, сльжахѹсльжааховѣ, сльжаховѣсльжаашета, сльжашета, сльжааста, сльжастасльжаашете, сльжашете, сльжаасте, сльжасте
сльꙁт -сльжѫ -сльꙁш несв Проливам, роня сълзи; плача вѣдѣ гі блѫдьнцѭ сльꙁвъшѭ ꙁ глѫбнꙑ срца. ꙇ премъшѭ отъдане грѣховъ СС Ib 4—5 толко же мѹ бѣаше поѹврьꙁен. ꙗкоже сльꙁт мѹ ꙁѣло въ годъ беꙁскръбънꙑѧ жрътвꙑ С 285.17 Изч СС С Гр δακρύω Нвб Срв слъзя остар диал ВА Дюв НГер сълзя ОА ЕтМл БТР АР ДА