Исторически речник
съгарат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
съгаратсъгараѭ, съгараѫ, съгараѧ, съгараюсъгараш, съгараеш, съгараашсъгаратъ, съгараетъ, съгараатъ, съгарать, съгараеть, съгараать, съгарат, съгарает, съгараатсъгарамъ, съгараемъ, съгараамъ, съгарамь, съгараемь, съгараамь, съгарам, съгараем, съгараам, съгарамо, съгараемо, съгараамосъгарате, съгараете, съгараате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
съгараѭтъ, съгараѫтъ, съгараѧтъ, съгараютъ, съгараѭть, съгараѫть, съгараѧть, съгарають, съгараѭт, съгараѫт, съгараѧт, съгараютсъгаравѣ, съгараевѣ, съгараавѣсъгарата, съгараета, съгараатасъгарате, съгараете, съгараатесъгарасъгара
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
съгарамъ, съгарамь, съгарамсъгаратесъгаравѣсъгаратасъгарахъ, съгарахь, съгарахсъгара
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
съгарасъгарахомъ, съгарахомь, съгарахом, съгарахмꙑсъгарастесъгарашѧ, съгарашѫ, съгараша, съгараше, съгарахѫсъгараховѣсъгараста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
съгарастесъгараахъ, съгарахъ, съгараахь, съгарахь, съгараах, съгарахсъгарааше, съгарашесъгарааше, съгарашесъгараахомъ, съгарахомъ, съгараахомь, съгарахомь, съгараахом, съгарахомсъгараашете, съгарашете, съгараасте, съгарасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
съгараахѫ, съгарахѫ, съгараахѹ, съгарахѹсъгарааховѣ, съгараховѣсъгараашета, съгарашета, съгарааста, съгарастасъгараашете, съгарашете, съгараасте, съгарасте
съгарат -съгараѭ -съгараш несв Изгарям, ставам на пепел чрез горене аште кто въ мьнѣ не прѣбѫдетъ. ꙇꙁвръжетъ сѧ вонъ ѣкоже роꙁга  ꙇсъшетъ. ꙇ събраѭтъ ѭ  въ огнь вълагаѭтъ  съгараатъ М Йо 15.6 Изч М А СК Гр καίομαι Нвб сгорявам [се], сгоря [се] ’изгоря разгоря разгарям [огън]’ диал ОА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА