Исторически речник
стротел҄ьство  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
стротел҄ьство, стротел҄ъство, стротел҄ствостротел҄ьства, стротел҄ъства, стротел҄ствастротел҄ьствѹ, стротел҄ъствѹ, стротел҄ствѹстротел҄ьствомь, стротел҄ъствомь, стротел҄ствомь, стротел҄ьствомъ, стротел҄ъствомъ, стротел҄ствомъстротел҄ьствѣ, стротел҄ъствѣ, стротел҄ствѣстротел҄ьства, стротел҄ъства, стротел҄ства
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
стротел҄ьствъ, стротел҄ъствъ, стротел҄ествъ, стротел҄ьствь, стротел҄ствь, стротел҄ьстъвь, стротел҄стъвь, стротел҄ьстьвь, стротел҄стьвьстротел҄рьствомъ, стротел҄ъствомъ, стротел҄ствомъ, стротел҄ьствомь, стротел҄ъствомь, стротел҄ствомьстротел҄ьствꙑ, стротел҄ъствꙑ, стротел҄ствꙑстротел҄ьствѣхъ, стротел҄ъствѣхъ, стротел҄ствѣхъ, стротел҄ьствѣхь, стротел҄ъствѣхь, стротел҄ствѣхьстротел҄ьствѣ, стротел҄ъствѣ, стротел҄ствѣстротел҄ьствѹ, стротел҄ъствѹ, стротел҄ствѹ
NnDu
стротел҄ьствома, стротел҄ъствома, стротел҄ствома
стротел҄ьство ср Управление, ръководство [на манастир] порѫено мꙋ бꙑстъ манастꙑръско стротел҄ьство.  помагааше мѹ богъ вь вьсемъ С 285.23  ѹмножшꙙ сꙙ дрѹжна пр стротел҄ьствѣ го С 285.26 Изч С Гр οἰκονομία διακονία Нвб строителство ОА ЕтМл БТР АР ЕА