Исторически речник
сърꙑт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
сърꙑтсърꙑѭ, сърꙑѫ, сърꙑѧ, сърꙑюсърꙑш, сърꙑешсърꙑтъ, сърꙑетъ, сърꙑть, сърꙑеть, сърꙑт, сърꙑетсърꙑмъ, сърꙑемъ, сърꙑмь, сърꙑемь, сърꙑм, сърꙑем, сърꙑмо, сърꙑемосърꙑте, сърꙑете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
сърꙑѭтъ, сърꙑѫтъ, сърꙑѧтъ, сърꙑютъ, сърꙑѭть, сърꙑѫть, сърꙑѧть, сърꙑють, сърꙑѭт, сърꙑѫт, сърꙑѧт, сърꙑютсърꙑвѣ, сърꙑевѣсърꙑта, сърꙑетасърꙑте, сърꙑета*сърꙑ*сърꙑ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
*сърꙑмъ*сърꙑте*сърꙑвѣ*сърꙑтасърꙑхъ, сърꙑхь, сърꙑхсърꙑ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
сърꙑсърꙑхомъ, сърꙑхомь, сърꙑхом, сърꙑхмꙑсърꙑстесърꙑшѧ, сърꙑшѫ, сърꙑша, сърꙑше, сърꙑхѫсърꙑховѣсърꙑста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
сърꙑсте, сърꙑстасърꙑꙗахъ, сърꙑꙗхъ, сърꙑаахъ, сърꙑахъ, сърꙑꙗахь, сърꙑꙗхь, сърꙑаахь, сърꙑахь, сърꙑꙗах, сърꙑꙗх, сърꙑаах, сърꙑах, сърꙑѧхъ, сърꙑѧхь, сърꙑѧхсърꙑꙗаше, сърꙑꙗше, сърꙑааше, сърꙑаше, сърꙑѧшесърꙑꙗаше, сърꙑꙗше, сърꙑааше, сърꙑаше, сърꙑѧшесърꙑꙗахомъ, сърꙑꙗхомъ, сърꙑаахомъ, сърꙑахомъ, сърꙑꙗахомь, сърꙑꙗхомь, сърꙑаахомь, сърꙑахомь, сърꙑꙗахом, сърꙑꙗхом, сърꙑаахом, сърꙑахом, сърꙑѧхомъ, сърꙑѧхомь, сърꙑѧхомсърꙑꙗашете, сърꙑꙗшете, сърꙑаашете, сърꙑашете, сърꙑꙗасте, сърꙑꙗсте, сърꙑаасте, сърꙑасте, сърꙑѧшете, сърꙑѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
сърꙑꙗахѫ, сърꙑꙗхѫ, сърꙑꙗахѹ, сърꙑꙗхѹ, сърꙑаахѫ, сърꙑахѫ, сърꙑаахѹ, сърꙑахѹ, сърꙑѧхѹсърꙑꙗаховѣ, сърꙑꙗховѣ, сърꙑааховѣ, сърꙑаховѣ, сърꙑѧховѣсърꙑꙗашета, сърꙑꙗшета, сърꙑаашета, сърꙑашета, сърꙑꙗаста, сърꙑꙗста, сърꙑааста, сърꙑаста, сърꙑѧшета, сърꙑѧстасърꙑꙗашете, сърꙑꙗшете, сърꙑаашете, сърꙑашете, сърꙑꙗасте, сърꙑꙗсте, сърꙑаасте, сърꙑасте, сърꙑѧшете, сърꙑѧсте
сърꙑт -сърꙑѭ -сърꙑш св Разкъсам, скъсам  тѣмъ ... к[о]ст съкрѫшш жлꙑ сърꙑеш Altbgl, 115 Изч Altbgl Вж. при рꙑт Нвб