Исторически речник
сѫдьба  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
сѫдъба, сѫдьба, сѫдбасѫдъбꙑ, сѫдьбꙑ, сѫдбꙑ, сѫдъбѫ, сѫдьбѫ, сѫдбѫсѫдъбѣ, сѫдьбѣ, сѫдбѣсѫдъбѫ, сѫдьбѫ, сѫдбѫ, сѫдъбѹ, сѫдьбѹ, сѫдбѹсѫдьбоѭ, сѫдьбоѫ, сѫдьбоѧ, сѫдьбою, сѫдъбоѭ, сѫдъбоѫ, сѫдъбоѧ, сѫдъбою, сѫдбоѭ, сѫдбоѫ, сѫдбоѧ, сѫдбоюсѫдъбѣ, сѫдьбѣ, сѫдбѣ
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
сѫдъбо, сѫдьбо, сѫдбосѫдъбꙑ, сѫдьбꙑ, сѫдбꙑсѫдьбъ, сѫдебъ, сѫдъбъ, сѫдьбь, сѫдебь, сѫдъбьсѫдьбамъ, сѫдьбамь, сѫдъбамъ, сѫдъбамь, сѫдбамъ, сѫдбамьсѫдьбам, сѫдъбам, сѫдбамсѫдьбахъ, сѫдьбахь, сѫдъбахъ, сѫдъбахь, сѫдбахъ, сѫдбахь
NfOuNfGuNfDu
сѫдъбѣ, сѫдьбѣ, сѫдбѣсѫдъбѹ, сѫдьбѹ, сѫдбѹсѫдъбама, сѫдьбама, сѫдбама
сѫдьба -ꙑ ж 1. Преценка, препоръка, присъда отъ ліца твоего сѫдъба моѣ іꙁідетъ. оі моі тогда (!) відіте правꙑнѩ СП 16.2 страхъ гнъ прѣістъ прѣбꙑваетъ вь вѣкѹ. сѫдъбъ гнѩ стіньнꙑ оправъданъ въкѹпѣ СП 18.10 правъда твоѣ ѣко горъї бжѩ. сѫдъбъї твоѩ беꙁденїе мъного СП 35.7 їсповѣмь сѩ тебѣ въ правості срца. вьнегда наѹт мі сѩ сѫдъбамъ правъдꙑ твоеѩ СП 118.7 Срв. СП118.106 СП118.160 ѹстънама моїма їсповѣдѣхъ. вьсѩ сѫдъбꙑ ѹстъ твоїхъ СП 118.13 пѫть рѣснотъї ꙁволхъ. сѫдобъ твоїхъ не ꙁабꙑхъ. прлѣніхъ сѩ съвѣдѣнїхъ твоїхъ гі СП 118.30 гласъ моі ѹслꙑш гі по млості твоеї. по сѫдъбѣ твоеї жв мѩ СП 118. 149 помѩнѫхъ сѫдъбꙑ твоѩ отъ вѣка гі. ї ѹтѣшхъ сѩ СП 118.52 седмь кратꙑ дьне хвалхъ тѩ. ѡ сѫдъбахъ правъдъї твоеѩ СП 118. 164 2. Справедливост, правда да въꙁнесетъ сѩ десніца твоѣ. правъда  сѫдъба ѹготоваше прѣстолѹ твомѹ СП 88.15 СП Гр κρίμα сѫдъба сѫдба Нвб съдба, ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл съ̀да диал ДА судба остар ВА