Исторически речник
съкрѹшень  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
съкрѹшен, съкрѹшеньсъкрѹшенꙗ, съкрѹшена, съкрѹшеньꙗсъкрѹшеню, съкрѹшенѹ, съкрѹшеньюсъкрѹшенмь, съкрѹшеньмь, съкрѹшенмъ, съкрѹшеньмъ, съкрѹшенмь, съкрѹшенмъсъкрѹшен, съкрѹшень, съкрѹшенсъкрѹшенꙗ, съкрѹшена, съкрѹшеньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
съкрѹшен, съкрѹшень, съкрѹшенесъкрѹшенмъ, съкрѹшеньмъ, съкрѹшенмь, съкрѹшеньмь, съкрѹшенмъ, съкрѹшенмь, съкрѹшеномъ, съкрѹшенамъсъкрѹшен, съкрѹшень, съкрѹшен, съкрѹшенмсъкрѹшенхъ, съкрѹшеньхъ, съкрѹшенхь, съкрѹшеньхь, съкрѹшенхъ, съкрѹшенхьсъкрѹшен, съкрѹшеньсъкрѹшеню, съкрѹшенѹ, съкрѹшенью
NnDu
съкрѹшенма, съкрѹшеньма, съкрѹшенма, съкрѹшенма
съкрѹшень -ꙗ ср 1. Вдлъбнатина, разлом  рее да ѩ потрѣблѭ. аще не бі мосі ꙁбъранꙑ его. сталъ въ съкрѹшен прѣдъ німъ. въꙁвратіті ѣростъ его. да не погѹбітъ іхъ СП 105.23 2. Разрушаване, съкрушаване  тꙙжько с сътворвъше о съкрѹшенї кѹмра свого С 35.20 нъ владꙑьскꙑ вамъ ꙗко ѹбогомъ хлапомꙿ. велꙙштѹ вьꙁꙙт сꙙ вѣьнꙑмъ вратомъ.  прѣставьн  съкрѹшен С 465.13 раꙁгнѣвавъ же сꙙ кнꙙꙁъ о съкрѹшенї богъ свохъ. повелѣ меемъ сѣшт свꙙтꙑѧ С 180.24 Прен.Болка, рана. гі млостѭ  щедротам твом. ꙇцѣлѣѩ съкрѹшенѣ дшъ ꙇ тѣлесъ нашхъ СЕ 27а 5 3. Нещо счупено, строшено; повреда сътрѩсе ꙁемлѭ і съмѩте ѭ. ї сцѣлі съкрѹшенъѣ еѩ ѣко подвіжа сѩ СП 59.4 Изч СП СЕ С Гр σύντριμμα συντριβή κατάκλασις ϑραῦσις съкрѹшен съкрѹшенъ Нвб съкрушение книж остар ОА ВА ЕтМл АР Срв съкрушаване НГер крушение книж ОА ЕтБАН