Исторически речник
свн  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
свн, свньсвнѩ, свнѧ, свньѩ, свньѧ, свнѫ, свнесвн, свньсвнѭ, свнѫ, свнѧ, свнюсвнеѭ, свнеѫ, свнеѧ, свнеюсвн, свнь
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
свн, свньсвнѩ, свнѧ, свнесвн, свнь, свнесвнꙗмъ, свнꙗмь, свньꙗмъ, свньꙗмьсвнꙗм, свньꙗмсвнꙗхъ, свнꙗхь, свньꙗхъ, свньꙗхь
NfOuNfGuNfDu
свн, свньсвню, свнью, свнѹсвнꙗма, свньꙗма
свн ж Свиня, вид домашно животно бѣ же далее отъ неѭ стадо свн. мъного пасомо М Мт 8.30 З А СК ꙇ молшѧ  вьс бѣс глѭште. посъл нꙑ вь свнѩ да вь нѧ вьндемь М Мк 5.12 З іже пакꙑ на тожде въꙁвраттъ сѧ. то подобенъ естъ ... свнь ѣже ꙁмꙑвъш сѧ. пакꙑ въ калѣ калѣетъ сѧ СЕ 70а 11 беꙁ ѹма нꙑ мѫте ... вдꙙште ... внограда же насад деснца бжꙗ. отъ свн прокѹжденъ С 134.28 М З А СК СЕ С Гр χοῖρος ὗς Нвб свиня ОА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ЕА ДА Срв Свиница главина МИ Свинещоно МИ ЙЗ,БГИ Свинище МИ Свинска яма МИ ВП,ТО Свинарско МИ ГХ,МИМ Свинарски гробове МИ Свински дол МИ ИД,МНЛом Свинско присое МИ Свински валог МИ ЙЗах, Кюст Свиньодерец МИ Свинярници МИ Свинярско осое МИ ЙЗах,Кюст.кр Свинаров ФИ Свинарски ФИ Свинярски ФИ СтИл,РЛФИ