Исторически речник
страстьньскъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
страстьньскъ, страстьньскьстрастьньскастрастьньскѹстрастьньскъ, страстьньскьстрастьньскастрастьньскомь, страстьньскомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
страстьньсцѣстрастьньскъстрастьньсцстрастьньскъ, страстьньскьстрастьньскомъ, страстьньскомьстрастьньскꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
страстьньскꙑстрастьньсцѣхъ, страстьньсцѣхьстрастьньскастрастьньскѹстрастьньскомастрастьньско
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
страстьньскастрастьньскѹстрастьньскострастьньскастрастьньскомь, страстьньскомъстрастьньсцѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
страстьньскастрастьньскъ, страстьньскьстрастьньскомъ, страстьньскомьстрастьньскꙑстрастьньскꙑстрастьньсцѣхъ, страстьньсцѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
страстьньсцѣстрастьньскѹстрастьньскомастрастьньскастрастьньскꙑ, страстьньскѫстрастьньсцѣ, страстьньстѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
страстьньскѫ, страстьньскѹстрастьньскоѭ, страстьньскоѫ, страстьньскоѧ, страстьньскоюстрастьньсцѣ, страстьньстѣстрастьньскꙑстрастьньскъ, страстьньскьстрастьньскамъ, страстьньскамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
страстьньскꙑстрастьньскамстрастьньскахъ, страстьньскахьстрастьньсцѣ, страстьньстѣстрастьньскѹстрастьньскама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
страстьньскꙑ, страстьньскꙑ, страстьньскострастьньскаго, страстьньскаего, страстьньскааго, страстьньскаго, страстьньского, страстьньскога, страстьньскгострастьньскѹмѹ, страстьньскѹемѹ, страстьньскѹѹмѹ, страстьньскѹмѹ, страстьньскоомѹ, страстьньскомѹ, страстьньскоѹмѹ, страстьньскмѹстрастьньскꙑ, страстьньскꙑ, страстьньскострастьньскаго, страстьньскаего, страстьньскааго, страстьньскаго, страстьньского, страстьньскога, страстьньскгострастьньскꙑмь, страстьньскꙑмь, страстьньскꙑмъ, страстьньскꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
страстьньсцѣмь, страстьньсцѣемь, страстьньсцѣѣмь, страстьньсцѣамь, страстьньсцѣмь, страстьньсцѣмъ, страстьньсцѣемъ, страстьньсцѣѣмъ, страстьньсцѣамъ, страстьньсцѣмъ, страстьньскомь, страстьньскомъстрастьньскꙑ, страстьньскꙑ, страстьньскострастьньсцстрастьньскꙑхъ, страстьньскꙑхъ, страстьньскꙑхь, страстьньскꙑхь, страстьньсцѣхъ, страстьньсцѣхьстрастьньскꙑмъ, страстьньскꙑмъ, страстьньскꙑмь, страстьньскꙑмь, страстьньсцѣмъ, страстьньсцѣмьстрастьньскꙑѧ, страстьньскꙑꙗ, страстьньскꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
страстьньскꙑм, страстьньскꙑмстрастьньскꙑхъ, страстьньскꙑхъ, страстьньскꙑхь, страстьньскꙑхьстрастьньскаꙗ, страстьньскаа, страстьньскаѣстрастьньскѹю, страстьньскоюстрастьньскꙑма, страстьньскꙑмастрастьньско, страстьньское
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
страстьньскаго, страстьньскаего, страстьньскааго, страстьньскаго, страстьньского, страстьньскога, страстьньскгострастьньскѹмѹ, страстьньскѹемѹ, страстьньскѹѹмѹ, страстьньскѹмѹ, страстьньскоомѹ, страстьньскомѹ, страстьньскоѹмѹ, страстьньскмѹстрастьньско, страстьньскоестрастьньскаго, страстьньскаего, страстьньскааго, страстьньскаго, страстьньского, страстьньскога, страстьньскгострастьньскꙑмь, страстьньскꙑмь, страстьньскꙑмъ, страстьньскꙑмъстрастьньсцѣмь, страстьньсцѣемь, страстьньсцѣѣмь, страстьньсцѣамь, страстьньсцѣмь, страстьньсцѣмъ, страстьньсцѣемъ, страстьньсцѣѣмъ, страстьньсцѣамъ, страстьньсцѣмъ, страстьньскомь, страстьньскомъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
страстьньско, страстьньскоестрастьньскаꙗ, страстьньскаа, страстьньскаѣ, страстьньскаѧстрастьньскꙑхъ, страстьньскꙑхъ, страстьньскꙑхь, страстьньскꙑхь, страстьньсцѣхъ, страстьньсцѣхьстрастьньскꙑмъ, страстьньскꙑмъ, страстьньскꙑмь, страстьньскꙑмь, страстьньсцѣмъ, страстьньсцѣмьстрастьньскаꙗ, страстьньскаа, страстьньскаѣ, страстьньскаѧстрастьньскꙑм, страстьньскꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
страстьньскꙑхъ, страстьньскꙑхъ, страстьньскꙑхь, страстьньскꙑхьстрастьньсцѣстрастьньскѹю, страстьньскоюстрастьньскꙑма, страстьньскꙑмастрастьньскаꙗ, страстьньскаа, страстьньскаѣ, страстьньскаѧстрастьньскꙑѧ, страстьньскꙑꙗ, страстьньскѫѭ, страстьньскꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
страстьньсцѣ, страстьньстѣ, страстьньскострастьньскѫѭ, страстьньскѹю, страстьньскоѭ, страстьньскоюстрастьньскѫѭ, страстьньскоѫ, страстьньскоѧ, страстьньскоюстрастьньсцѣ, страстьньстѣстрастьньскꙑѧ, страстьньскꙑꙗ, страстьньскꙑестрастьньскꙑхъ, страстьньскꙑхъ, страстьньсцѣхъ, страстьньстѣхъ, страстьньскꙑхь, страстьньскꙑхь, страстьньсцѣхь, страстьньстѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
страстьньскꙑмъ, страстьньскꙑмъ, страстьньсцѣмъ, страстьньстѣмъ, страстьньскꙑмь, страстьньскꙑмь, страстьньсцѣмь, страстьньстѣмьстрастьньскꙑѧ, страстьньскꙑꙗ, страстьньскꙑестрастьньскꙑм, страстьньскꙑмстрастьньскꙑхъ, страстьньскꙑхъ, страстьньскꙑхь, страстьньскꙑхьстрастьньсцѣ, страстьньстѣстрастьньскѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
страстьньскꙑма, страстьньскꙑма-----
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
страстьньскъ -ꙑ прил Мъченически, който е резултат на страдания за християнската вяра тоѧ бо просшꙙ отъ владꙑкꙑ благодѣт.  острѣ въꙁꙙшꙙ вѣньцꙙ. страстьньскꙑѧ трѹдъ С 54.27 Изч С Гр ἀϑλητικός Нвб Срв страстен