Исторически речник
сунокъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
сунокъ, сунокьсунокасунокѹ, суноковсунокъ, сунокьсунокасунокомь, сунокомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
суноцѣсуное----
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
-----
сунокъ м ЛИ Евноик — един от 40–те кападокийски воини, умр. мъченически [320 г.] в Севастия, Мала Армения [Мала Азия], по времето на имп. Лициний [308— 324 г.]. Пр. на 9 март а се мъ мена. дометꙗнъ ... сунокъ. ѯанꙿї. сеурꙗнъ. екꙿдк҄і акак҄. їѡанъ. га. аанасї. горкон. ѹалъ. ѹлꙗн С 69.10 Изч С Гр Εὐνόϊκος