Исторически речник
свѧтꙑн҄  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
свѧтꙑн҄, свѧтꙑн҄ꙗ, свѧтꙑн҄ѣсвѧтꙑн҄ѧ, свѧтꙑн҄есвѧтꙑн҄свѧтꙑн҄ѭ, свѧтꙑн҄ѧ, свѧтꙑн҄юсвѧтꙑн҄еѭ, свѧтꙑн҄еѫ, свѧтꙑн҄҄еѧ, свѧтꙑн҄еюсвѧтꙑн҄
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
свѧтꙑн҄свѧтꙑн҄ѧ, свѧтꙑн҄҄есвѧтꙑн҄ьсвѧтꙑн҄ꙗмъ, свѧтꙑн҄ѣмъ, свѧтꙑн҄ꙗмь, свѧтꙑн҄ѣмьсвѧтꙑн҄ꙗм, свѧтꙑн҄ѣмсвѧтꙑн҄ꙗхъ, свѧтꙑн҄ѣхъ, свѧтꙑн҄ꙗхь, свѧтꙑн҄ѣхь
NfOuNfGuNfDu
свѧтꙑн҄свѧтꙑн҄юсвѧтꙑн҄ꙗма, свѧтꙑн҄ѣма
свѧтꙑн҄ ж 1. Светост; качество на свят, свещен предмет или лице; светиня домѹ твоемѹ подобаетъ стꙑні гі въ длъготѫ дьнеі СП 92.5 Срв. Е25а 10 їсповѣдіте памѩть стꙑнѩ его СП 96.12 отъ вꙿсѣхъ ѹбо хран сѧ. ѡтъ нхъже въходтъ грѣховънаа съмръть. любодѣане. мьже стꙑн тѣлесънаа сꙿкврънтъ сѧ СЕ 89а 10 тако ꙇ пріложіте сѧ свѧтꙑні хъ К 1а 23 Като титла на висш духовник — епископ, архиепископ. поштꙙд жтꙗ мого мол҄ѫ сꙙ тво свꙙтꙑн҄ С 286.14—15 2. Религиозният обред освещаване да мѫтъ ѭ ... къ балованью врѣдомъ. къ стꙑн домомъ СЕ 5а 18—19 3. Светилище, свято място осквръні на ꙁемⷧ свтꙑнѫ его СП 88.40 ї соꙁъда ѣко інорогъ свѩтнѫ своѭ въ ꙁемⷧі онова ѭ въвъ вѣкъ СП 77.69 свѧтꙑнѭ прѩт ἁγιάζομαι Получа освещаване ꙇ пршедъша въ стѫѭ твоѭ црквь. стꙑнѭ  блгвене твое хотѧща прѩт СЕ 10а 5 Е СП СЕ К С Гр ἁγίασμα ἁγιασμός ἁγιωσύνη ὁσιότης ἁγιότης ἅγιος свꙙтꙑн҄ свѧтꙑні свѩтꙑн Нвб светиня ОА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА