Исторически речник
съврьшат сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
съврьшат сѧсъврьшаѭ, съврьшаѫ, съврьшаѧ, съврьшаюсъврьшаш, съврьшаеш, съврьшаашсъврьшатъ, съврьшаетъ, съврьшаатъ, съврьшать, съврьшаеть, съврьшаать, съврьшат, съврьшает, съврьшаатсъврьшамъ, съврьшаемъ, съврьшаамъ, съврьшамь, съврьшаемь, съврьшаамь, съврьшам, съврьшаем, съврьшаам, съврьшамо, съврьшаемо, съврьшаамосъврьшате, съврьшаете, съврьшаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
съврьшаѭтъ, съврьшаѫтъ, съврьшаѧтъ, съврьшаютъ, съврьшаѭть, съврьшаѫть, съврьшаѧть, съврьшають, съврьшаѭт, съврьшаѫт, съврьшаѧт, съврьшаютсъврьшавѣ, съврьшаевѣ, съврьшаавѣсъврьшата, съврьшаета, съврьшаатасъврьшате, съврьшаете, съврьшаатесъврьшасъврьша
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
съврьшамъ, съврьшамь, съврьшамсъврьшатесъврьшавѣсъврьшатасъврьшахъ, съврьшахь, съврьшахсъврьша
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
съврьшасъврьшахомъ, съврьшахомь, съврьшахом, съврьшахмꙑсъврьшастесъврьшашѧ, съврьшашѫ, съврьшаша, съврьшаше, съврьшахѫсъврьшаховѣсъврьшаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
съврьшастесъврьшаахъ, съврьшахъ, съврьшаахь, съврьшахь, съврьшаах, съврьшахсъврьшааше, съврьшашесъврьшааше, съврьшашесъврьшаахомъ, съврьшахомъ, съврьшаахомь, съврьшахомь, съврьшаахом, съврьшахомсъврьшаашете, съврьшашете, съврьшаасте, съврьшасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
съврьшаахѫ, съврьшахѫ, съврьшаахѹ, съврьшахѹсъврьшааховѣ, съврьшаховѣсъврьшаашета, съврьшашета, съврьшааста, съврьшастасъврьшаашете, съврьшашете, съврьшаасте, съврьшасте
съврьшат сѧ -съврьшаѭ сѧ -съврьшаш сѧ несв Усъвършенствам се, ставам съвършен ѡ семъ съвръшаетъ сѧ любꙑ в насъ. да дръꙁновене мамъ въ днъ сѫднꙑ Е 37а 15 а не боѧ сѧ не съвръшает сѧ въ любъв Е 37б 4 Изч Е Гр τελειόομαι съвръшат сѧ Вж. при съврьшат Нвб