Исторически речник
съжагат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
съжагатсъжагаѭ, съжагаѫ, съжагаѧ, съжагаюсъжагаш, съжагаеш, съжагаашсъжагатъ, съжагаетъ, съжагаатъ, съжагать, съжагаеть, съжагаать, съжагат, съжагает, съжагаатсъжагамъ, съжагаемъ, съжагаамъ, съжагамь, съжагаемь, съжагаамь, съжагам, съжагаем, съжагаам, съжагамо, съжагаемо, съжагаамосъжагате, съжагаете, съжагаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
съжагаѭтъ, съжагаѫтъ, съжагаѧтъ, съжагаютъ, съжагаѭть, съжагаѫть, съжагаѧть, съжагають, съжагаѭт, съжагаѫт, съжагаѧт, съжагаютсъжагавѣ, съжагаевѣ, съжагаавѣсъжагата, съжагаета, съжагаатасъжагате, съжагаете, съжагаатесъжагасъжага
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
съжагамъ, съжагамь, съжагамсъжагатесъжагавѣсъжагатасъжагахъ, съжагахь, съжагахсъжага
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
съжагасъжагахомъ, съжагахомь, съжагахом, съжагахмꙑсъжагастесъжагашѧ, съжагашѫ, съжагаша, съжагаше, съжагахѫсъжагаховѣсъжагаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
съжагастесъжагаахъ, съжагахъ, съжагаахь, съжагахь, съжагаах, съжагахсъжагааше, съжагашесъжагааше, съжагашесъжагаахомъ, съжагахомъ, съжагаахомь, съжагахомь, съжагаахом, съжагахомсъжагаашете, съжагашете, съжагаасте, съжагасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
съжагаахѫ, съжагахѫ, съжагаахѹ, съжагахѹсъжагааховѣ, съжагаховѣсъжагаашета, съжагашета, съжагааста, съжагастасъжагаашете, съжагашете, съжагаасте, съжагасте
съжагат -съжагаѭ -съжагаш несв Изгарям, правя нещо да стане на пепел чрез горене плѣвелі събіраѭтъ сѧ.  огнемъ съжагаѭтъ сѧ А Мт 13.40 хже бо внⷪ҇сїтъ сѧ жвотнꙑхъ кръвъ. въ стаѣ ѡ грѣсѣхъ архереѡмъ. схъ тѣлеса съжагаѫтъ внѣ стана Е 34а 6 съжагат сѧ Изч А Е Гр κατακαίω Вж. при съжещ Нвб