Исторически речник
съмѧтень  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
съмѧтен, съмѧтеньсъмѧтенꙗ, съмѧтена, съмѧтеньꙗсъмѧтеню, съмѧтенѹ, съмѧтеньюсъмѧтенмь, съмѧтеньмь, съмѧтенмъ, съмѧтеньмъ, съмѧтенмь, съмѧтенмъсъмѧтен, съмѧтень, съмѧтенсъмѧтенꙗ, съмѧтена, съмѧтеньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
съмѧтен, съмѧтень, съмѧтенесъмѧтенмъ, съмѧтеньмъ, съмѧтенмь, съмѧтеньмь, съмѧтенмъ, съмѧтенмь, съмѧтеномъ, съмѧтенамъсъмѧтен, съмѧтень, съмѧтен, съмѧтенмсъмѧтенхъ, съмѧтеньхъ, съмѧтенхь, съмѧтеньхь, съмѧтенхъ, съмѧтенхьсъмѧтен, съмѧтеньсъмѧтеню, съмѧтенѹ, съмѧтенью
NnDu
съмѧтенма, съмѧтеньма, съмѧтенма, съмѧтенма
съмѧтень -ꙗ ср 1. Разклащане, разтърсване на земята [образно] положьшаего дшѫ моѭ вь жвотъ.  не давьшаго во съмѩтенье ногѹ моею СП 65.9 не даждь во съмѩтене ногꙑ твоеѩ СП 120.3 2. Прен. Вълнение, смут, паника правъднꙑ же ѹѹвъ плштъ бѣгаѭштхъ. пꙑтааже (!) кꙑ ꙁвѣтъ сьмѧтеньꙗ того. ꙗко юньць гнѣва спльнь бꙑвъ  їс хлѣва сковъ. гонтꙿ вьсꙙ на толцѣ. ꙗкоже мѹ  въ ꙗтъхѹльнцѫ вьлѣст С 566.2 Изч СП С Гр σάλος сьмѧтень съмѩтенье съмѩтене Нвб смятение книж остар ОА РРОДД смутение остар ВА Срв смущение ср смут м