Исторически речник
съпоспѣшьнкъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
съпоспѣшьнкъ, съпоспѣшьнкь, съпоспѣшънкъ, съпоспѣшънкь, съпоспѣшнкъ, съпоспѣшнкьсъпоспѣшьнка, съпоспѣшънка, съпоспѣшнкасъпоспѣшьнкѹ, съпоспѣшънкѹ, съпоспѣшнкѹсъпоспѣшьнкъ, съпоспѣшьнкь, съпоспѣшънкъ, съпоспѣшънкь, съпоспѣшнкъ, съпоспѣшнкьсъпоспѣшьнка, съпоспѣшънка, съпоспѣшнкасъпоспѣшьнкомь, съпоспѣшьнкомъ, съпоспѣшънкомь, съпоспѣшънкомъ, съпоспѣшнкомь, съпоспѣшнкомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
съпоспѣшьнцѣ, съпоспѣшънцѣ, съпоспѣшнцѣсъпоспѣшьне, съпоспѣшъне, съпоспѣшнесъпоспѣшьнц, съпоспѣшънц, съпоспѣшнцсъпоспѣшьнкъ, съпоспѣшьнкь, съпоспѣшънкъ, съпоспѣшънкь, съпоспѣшнкъ, съпоспѣшнкьсъпоспѣшьнкомъ, съпоспѣшьнкомь, съпоспѣшънкомъ, съпоспѣшънкомь, съпоспѣшнкомъ, съпоспѣшнкомьсъпоспѣшьнкꙑ, съпоспѣшънкꙑ, съпоспѣшнкꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
съпоспѣшьнкꙑ, съпоспѣшънкꙑ, съпоспѣшнкꙑсъпоспѣшьнцѣхъ, съпоспѣшьнцѣхь, съпоспѣшънцѣхъ, съпоспѣшънцѣхь, съпоспѣшнцѣхъ, съпоспѣшнцѣхьсъпоспѣшьнка, съпоспѣшънка, съпоспѣшнкасъпоспѣшьнкѹ, съпоспѣшънкѹ, съпоспѣшнкѹсъпоспѣшьнкома, съпоспѣшънкома, съпоспѣшнкома
съпоспѣшьнкъ м Помощник, помагач, съучастник добр обьштьнц пеал. съпоспѣшнц мольбꙑ С 96.30 днъ же нѣкꙑ отъ н҄хъ хотꙙ съспоспѣшнкъ [погр. вм. съпоспѣшьнкъ] свохъ ѹгаст бѣшень. въсхватвъ съ ꙁемьѧ камꙑкꙿ. врьже на главѫ прѣподобьнааго С 557.29 Изч С Гр συνεργός съпоспѣшнкъ Нвб Срв поспешник книж остар ВА