Исторически речник
свѧтлще  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
свѧтлщесвѧтлщасвѧтлщѹ, свѧтлщюсвѧтлщемь, свѧтлщемъсвѧтлщсвѧтлща
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
свѧтлщь, свѧтлщъсвѧтлщемъ, свѧтлщемьсвѧтлщсвѧтлщхъ, свѧтлщхьсвѧтлщсвѧтлщѹ, свѧтлщю
NnDu
свѧтлщема
свѧтлще ср Светилище, свято място [образно] нъ не говор н съмꙙт дѹша дѣвц. кротъко ꙗв сꙙ къ свꙙтлштѹ С 248.13 Изч С Гр ἁγίασμα свꙙтлште Нвб светилище ОА ВА ЕтМл БТР АР