Исторически речник
смрьдъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
смрьдъ, смрьдьсмрьдасмрьдѹсмрьдъ, смрьдьсмрьдасмрьдомь, смрьдомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
смрьдѣсмрьде, смрьдꙑсмрьдсмрьдъ, смрьдьсмрьдомъ, смрьдомьсмрьдꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
смрьдꙑсмрьдѣхъ, смрьдѣхьсмрьдасмрьдѹсмрьдомасмрьдо
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
смрьдасмрьдѹсмрьдосмрьдасмрьдомь, смрьдомъсмрьдѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
смрьдасмрьдъ, смрьдьсмрьдомъ, смрьдомьсмрьдасмрьдꙑсмрьдѣхъ, смрьдѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
смрьдѣсмрьдѹсмрьдомасмрьдасмрьдꙑ, смрьдѫсмрьдѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
смрьдѫ, смрьдѹсмрьдоѭ, смрьдоѫ, смрьдоѧ, смрьдоюсмрьдѣсмрьдꙑсмрьдъ, смрьдьсмрьдамъ, смрьдамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
смрьдꙑсмрьдамсмрьдахъ, смрьдахьсмрьдѣсмрьдѹсмрьдама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
смрьдꙑ, смрьдꙑ, смрьдосмрьдаго, смрьдаего, смрьдааго, смрьдаго, смрьдого, смрьдога, смрьдгосмрьдѹмѹ, смрьдѹемѹ, смрьдѹѹмѹ, смрьдѹмѹ, смрьдоомѹ, смрьдомѹ, смрьдоѹмѹ, смрьдмѹсмрьдꙑ, смрьдꙑ, смрьдосмрьдаго, смрьдаего, смрьдааго, смрьдаго, смрьдого, смрьдога, смрьдгосмрьдꙑмь, смрьдꙑмь, смрьдꙑмъ, смрьдꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
смрьдѣмь, смрьдѣемь, смрьдѣѣмь, смрьдѣамь, смрьдѣмь, смрьдѣмъ, смрьдѣемъ, смрьдѣѣмъ, смрьдѣамъ, смрьдѣмъ, смрьдомь, смрьдомъсмрьдꙑ, смрьдꙑ, смрьдосмрьдсмрьдꙑхъ, смрьдꙑхъ, смрьдꙑхь, смрьдꙑхь, смрьдѣхъ, смрьдѣхьсмрьдꙑмъ, смрьдꙑмъ, смрьдꙑмь, смрьдꙑмь, смрьдѣмъ, смрьдѣмьсмрьдꙑѧ, смрьдꙑꙗ, смрьдꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
смрьдꙑм, смрьдꙑмсмрьдꙑхъ, смрьдꙑхъ, смрьдꙑхь, смрьдꙑхьсмрьдаꙗ, смрьдаа, смрьдаѣсмрьдѹю, смрьдоюсмрьдꙑма, смрьдꙑмасмрьдо, смрьдое
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
смрьдаго, смрьдаего, смрьдааго, смрьдаго, смрьдого, смрьдога, смрьдгосмрьдѹмѹ, смрьдѹемѹ, смрьдѹѹмѹ, смрьдѹмѹ, смрьдоомѹ, смрьдомѹ, смрьдоѹмѹ, смрьдмѹсмрьдо, смрьдоесмрьдаго, смрьдаего, смрьдааго, смрьдаго, смрьдого, смрьдога, смрьдгосмрьдꙑмь, смрьдꙑмь, смрьдꙑмъ, смрьдꙑмъсмрьдѣмь, смрьдѣемь, смрьдѣѣмь, смрьдѣамь, смрьдѣмь, смрьдѣмъ, смрьдѣемъ, смрьдѣѣмъ, смрьдѣамъ, смрьдѣмъ, смрьдомь, смрьдомъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
смрьдо, смрьдоесмрьдаꙗ, смрьдаа, смрьдаѣ, смрьдаѧсмрьдꙑхъ, смрьдꙑхъ, смрьдꙑхь, смрьдꙑхь, смрьдѣхъ, смрьдѣхьсмрьдꙑмъ, смрьдꙑмъ, смрьдꙑмь, смрьдꙑмь, смрьдѣмъ, смрьдѣмьсмрьдаꙗ, смрьдаа, смрьдаѣ, смрьдаѧсмрьдꙑм, смрьдꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
смрьдꙑхъ, смрьдꙑхъ, смрьдꙑхь, смрьдꙑхьсмрьдѣсмрьдѹю, смрьдоюсмрьдꙑма, смрьдꙑмасмрьдаꙗ, смрьдаа, смрьдаѣ, смрьдаѧсмрьдꙑѧ, смрьдꙑꙗ, смрьдѫѭ, смрьдꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
смрьдѣ, смрьдосмрьдѫѭ, смрьдѹю, смрьдоѭ, смрьдоюсмрьдѫѭ, смрьдоѫ, смрьдоѧ, смрьдоюсмрьдѣсмрьдꙑѧ, смрьдꙑꙗ, смрьдꙑесмрьдꙑхъ, смрьдꙑхъ, смрьдѣхъ, смрьдꙑхь, смрьдꙑхь, смрьдѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
смрьдꙑмъ, смрьдꙑмъ, смрьдѣмъ, смрьдꙑмь, смрьдꙑмь, смрьдѣмьсмрьдꙑѧ, смрьдꙑꙗ, смрьдꙑесмрьдꙑм, смрьдꙑмсмрьдꙑхъ, смрьдꙑхъ, смрьдꙑхь, смрьдꙑхьсмрьдѣсмрьдѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
смрьдꙑма, смрьдꙑмасмрьдѣ, смрьдѣшсмрьдѣшасмрьдѣшѹ, смрьдѣшюсмрьдѣсмрьдѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
смрьдѣшемь, смрьдѣшемъсмрьдѣшсмрьдѣсмрьдѣше, смрьдѣшсмрьдѣшь, смрьдѣшъсмрьдѣшемъ, смрьдѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
смрьдѣшѧсмрьдѣшсмрьдѣшхъ, смрьдѣшхьсмрьдѣшасмрьдѣшѹ, смрьдѣшюсмрьдѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
смрьдѣе, смрьдѣ, смрьдѣшесмрьдѣшасмрьдѣшѹ, смрьдѣшюсмрьдѣе, смрьдѣ, смрьдѣшесмрьдѣшасмрьдѣшемь, смрьдѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
смрьдѣшсмрьдѣе, смрьдѣсмрьдѣша, смрьдѣшсмрьдѣшь, смрьдѣшъсмрьдѣшемъ, смрьдѣшемьсмрьдѣша, смрьдѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
смрьдѣшсмрьдѣшхъ, смрьдѣшхьсмрьдѣшсмрьдѣшѹ, смрьдѣшюсмрьдѣшемасмрьдѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
смрьдѣшѧ, смрьдѣшѫ, смрьдѣшесмрьдѣшсмрьдѣшѫ, смрьдѣшѧ, смрьдѣшѹсмрьдѣшеѭ, смрьдѣшеѫ, смрьдѣшеѧ, смрьдѣшеюсмрьдѣшсмрьдѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
смрьдѣшѧ, смрьдѣшѫ, смрьдѣшесмрьдѣшь, смрьдѣшъсмрьдѣшамъ, смрьдѣшамьсмрьдѣшѧ, смрьдѣше, смрьдѣшѫсмрьдѣшамсмрьдѣшахъ, смрьдѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
смрьдѣшсмрьдѣшѹ, смрьдѣшюсмрьдѣшамасмрьдѣ, смрьдѣшсмрьдѣшаго, смрьдѣшаего, смрьдѣшааго, смрьдѣшагосмрьдѣшѹмѹ, смрьдѣшѹемѹ, смрьдѣшѹѹмѹ, смрьдѣшѹмѹ, смрьдѣшюмѹ, смрьдѣшюемѹ, смрьдѣшюѹмѹ, смрьдѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
смрьдѣсмрьдѣшаго, смрьдѣшаего, смрьдѣшааго, смрьдѣшагосмрьдѣшмь, смрьдѣшмь, смрьдѣшмъ, смрьдѣшмъсмрьдѣшмь, смрьдѣшмь, смрьдѣшмъ, смрьдѣшмъсмрьдѣсмрьдѣше, смрьдѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
смрьдѣшхъ, смрьдѣшхъ, смрьдѣшхь, смрьдѣшхьсмрьдѣшмъ, смрьдѣшмъ, смрьдѣшмьсмрьдѣшѧѧ, смрьдѣшее, смрьдѣшѫѫсмрьдѣшм, смрьдѣшмсмрьдѣшхъ, смрьдѣшхъ, смрьдѣшхьсмрьдѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
смрьдѣшѹю, смрьдѣшююсмрьдѣшма, смрьдѣшмасмрьдѣе, смрьдѣ, смрьдѣшее, смрьдѣшесмрьдѣшаго, смрьдѣшаего, смрьдѣшааго, смрьдѣшагосмрьдѣшѹмѹ, смрьдѣшѹемѹ, смрьдѣшѹѹмѹ, смрьдѣшѹмѹ, смрьдѣшюмѹ, смрьдѣшюемѹ, смрьдѣшюѹмѹ, смрьдѣшюмѹсмрьдѣе, смрьдѣ, смрьдѣшее, смрьдѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
смрьдѣшаго, смрьдѣшаего, смрьдѣшааго, смрьдѣшагосмрьдѣшмь, смрьдѣшмь, смрьдѣшмъ, смрьдѣшмъсмрьдѣшмь, смрьдѣшмь, смрьдѣшмъ, смрьдѣшмъсмрьдѣе, смрьдѣ, смрьдѣшее, смрьдѣшесмрьдѣшаꙗ, смрьдѣшаѣ, смрьдѣшаѧсмрьдѣшхъ, смрьдѣшхъ, смрьдѣшхь, смрьдѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
смрьдѣшмъ, смрьдѣшмъ, смрьдѣшмьсмрьдѣшаꙗ, смрьдѣшаѣ, смрьдѣшаѧсмрьдѣшм, смрьдѣшмсмрьдѣшхъ, смрьдѣшхъ, смрьдѣшхьсмрьдѣшсмрьдѣшѹю, смрьдѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
смрьдѣшма, смрьдѣшмасмрьдѣшꙗ, смрьдѣшѣ, смрьдѣшаꙗсмрьдѣшѧѧ, смрьдѣшѧѩ, смрьдѣшѫѫ, смрьдѣшаѧ, смрьдѣшее, смрьдѣшеѥсмрьдѣшсмрьдѣшѫѫ, смрьдѣшѫѭ, смрьдѣшѧѧ, смрьдѣшѧѩ, смрьдѣшююсмрьдѣшѫѫ, смрьдѣшѫѭ, смрьдѣшѧѧ, смрьдѣшѧѩ, смрьдѣшюю, смрьдѣшеѭ, смрьдѣшеѫ, смрьдѣшеѧ, смрьдѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
смрьдѣшсмрьдѣшꙗ, смрьдѣшѣсмрьдѣшѧѧ, смрьдѣшѧѩ, смрьдѣшѫѫ, смрьдѣшаѧ, смрьдѣшее, смрьдѣшеѥсмрьдѣшхъ, смрьдѣшхъ, смрьдѣшхь, смрьдѣшхьсмрьдѣшмъ, смрьдѣшмъ, смрьдѣшмь, смрьдѣшмьсмрьдѣшѧѧ, смрьдѣшѧѩ, смрьдѣшѫѫ, смрьдѣшаѧ, смрьдѣшее, смрьдѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
смрьдѣшм, смрьдѣшмсмрьдѣшхъ, смрьдѣшхъ, смрьдѣшхь, смрьдѣшхьсмрьдѣшсмрьдѣшѹю, смрьдѣшююсмрьдѣшма, смрьдѣшма
смрьдъ -ꙑ прил Беден по произход, от най–бедната класа о вьсѣкомъ бо крьстіꙗнѣ. каꙁнь цѣсарьска лежтъ. любо ѹбогъ стъ любо богатъ. любо сановтъ любо смръдъ. то н того поштꙙдтъ сѫдъ С 101.24 Изч С Гр [τῆς] οἰκτρᾶς τύχης смръдъ Нвб Ø