Исторически речник
стѹденца  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
стѹденцастѹденцѧ, стѹденцѫ, стѹденцꙑ, стѹденцестѹденцстѹденцѫ, стѹденцѹстѹденцеѭ, стѹденцеѫ, стѹденцеѧстѹденц
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
стѹденцестѹденцѧ, стѹденцѫ, стѹденцꙑ, стѹденцестѹденць, стѹденцъстѹденцамъ, стѹденцамьстѹденцамстѹденцахъ, стѹденцахь
NfOuNfGuNfDu
стѹденцстѹденцю, стѹденцѹстѹденцама
стѹденца ж Втрисане, студени тръпки при настинка, треска егда бѫдетъ стѹденца. то ꙁлъь медвѣждѫ. ті лоі. т корꙑ церовꙑ жегъше Изч ПДЛек Нвб Срв студенѝло ’мраз, студ’ РРОДД