Исторически речник
съпьрѣт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
съпьрѣт сѧсъпьрѭ, съпьрѧ, съпьрюсъпьршсъпьртъ, съпьрть, съпьртсъпьрмъ, съпьрмь, съпьрм, съпьрмосъпьрте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
съпьрѧтъ, съпьрѧть, съпьрѧтсъпьрвѣсъпьртасъпьртесъпьрсъпьр
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
съпьрмъ, съпьрмь, съпьрмсъпьртесъпьрвѣсъпьртасъпьрѣхъ, съпьрѣхь, съпьрѣхсъпьрѣ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
съпьрѣсъпьрѣхомъ, съпьрѣхомь, съпьрѣхом, съпьрѣхмꙑсъпьрѣстесъпьрѣшѧ, съпьрѣшѫ, съпьрѣша, съпьрѣше, съпьрѣхѫсъпьрѣховѣсъпьрѣста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
съпьрѣстесъпьрѣахъ, съпьрѣхъ, съпьрѧахъ, съпьрѧхъ, съпьрѣахь, съпьрѣхь, съпьрѧахь, съпьрѧхь, съпьрѣах, съпьрѣх, съпьрѧах, съпьрѧхсъпьрѣаше, съпьрѣше, съпьрѧаше, съпьрѧшесъпьрѣаше, съпьрѣше, съпьрѧаше, съпьрѧшесъпьрѣахомъ, съпьрѣхомъ, съпьрѧахомъ, съпьрѧхомъ, съпьрѣахомь, съпьрѣхомь, съпьрѧахомь, съпьрѧхомь, съпьрѣахом, съпьрѣхом, съпьрѧахом, съпьрѧхомсъпьрѣашете, съпьрѣшете, съпьрѣасте, съпьрѣсте, съпьрѧасте, съпьрѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
съпьрѣахѫ, съпьрѣхѫ, съпьрѣахѹ, съпьрѣхѹ, съпьрѧахѹ, съпьрѧхѹсъпьрѣаховѣ, съпьрѣховѣ, съпьрѧаховѣ, съпьрѧховѣсъпьрѣашета, съпьрѣшета, съпьрѣаста, съпьрѣста, съпьрѧаста, съпьрѧстасъпьрѣашете, съпьрѣшете, съпьрѣасте, съпьрѣсте, съпьрѧасте, съпьрѧсте
съпьрѣт сѧ -съпьрѭ сѧ -съпьрш сѧ св Започна да споря, вляза в спор с някого пото пае сама гнѣвл҄ѫ їѡсфа. да ꙁаражѫ млъанмъ отъвѣштан. да съвꙙжѫ млъанмъ ѹстьнѣ. т съ агг҄еломъ невдмо съпьрѫ сꙙ С 242.8—9 Изч С Гр δικάζομαι Нвб Срв спретам се остар ВА спречкам се ОА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР