Исторически речник
сьребро  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
сьребросьребрасьребрѹсьребромь, сьребромъсьребрѣсьребра
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
сьребръ, сьребрьсьребромъ, сьребромьсьребрꙑсьребрѣхъ, сьребрѣхь, сьреброхъ, сьреброхьсьребрѣсьребрѹ
NnDu
сьреброма
сьребро ср 1. Сребро раждеже нꙑ ѣкоже раждіѕаетъ сѩ съребро СП 65.10 Образно. словеса гнѣ словеса прѣіста. съребро раждежено скѹшѩнъ ꙁемі. а  оцѣштенье седмеріцеѭ СП 11.7 Прен.Сребърен езически идол. капшта поганъскаꙗ сьребро  ꙁлато. ѹста мѫтъ  не глагол҄ѫтъ С 104.1 2. събир Сребърни монети, сребърници ꙇ събърашѧ сѧ старьц. съвѣтъ же сътворьше. съребро мъного дашѧ вономъ М Мт 28.12 З А СК  всѧ ꙁгьна цркве (!) ...  продаѭщімъ расꙑпа сьребро  дъскꙑ спроврьже А Йо 2.15 благо мьнѣ ꙁаконъ ѹстъ твоіхъ пае тꙑсѫщ ꙁлата і съребра СП 118.72 помѧн ꙇюдѫ скаротъскааго. ѹбоѣвъша сѧ. ꙇ положьша съребро. ꙇ вьꙁвѣшьша сѧ СЕ 49а 19 аште  сьребро поврьже ждомъ  рее мꙿ. съгрѣшхъ прѣдавъ крьвь беꙁ внꙑ С 362.29 длъжꙿнъ бѫде нѣкто комѹ сьребромъ С 494.3 ꙗкꙑ сьребро ἀργυρόχροος Като сребро  акꙑ сьребро слъꙁꙑ вьрꙙштꙙ капаахѫ по лантама на ꙁемьѭ С 397.25 М З А СК СП СЕ К С Гр ἀργύριον ἄργυρος κέρμα [вар. [τὰ] κέρματα [τὰ] ἀργύρια] съребро сребро Нвб сребро ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА Срв Сребровник МИ ЙЗах,Кюст Сребра МИ ЙЗах,Кюст.кр Сребрин м ЛИ АС,СФС Сребра ж ЛИ Сребро м ЛИ Сребко м ЛИ Сребров ФИ Сребреков ФИ СтИл,РЛФИ